nieuws

Van schadeproductie nu al 54% via het volmachtkanaal

Archief

Pools

Poolvorming wordt in de gevolmachtigdenmarkt een steeds belangrijker fenomeen, signaleert IG&H. Ruim de helft van het intermediair brengt inmiddels het merendeel van de volmachttekening onder in pools. In 1999 was dit slechts bij eenderde van de gevolmachtigden het geval.
Gevolmachtigden zien één vast aanspreekpunt als grootste voordeel van poolvorming. Echter door poolvorming wordt het lastiger voor volmachtgevende verzekeraars om zich te onderscheiden. "Het wordt daarom steeds belangrijker om de positie van poolleader te bekleden", concludeert het Woerdense onderzoekbureau.
 
Aantal medewerkers
Het gemiddeld aantal medewerkers bij volmachtkantoren is momenteel 38, een forse stijging ten opzichte van 1999 toen dat gemiddelde 22 bedroeg. Dit is onder meer veroorzaakt door fusies en overnames.
In totaal zijn driehonderd gevolmachtigden benaderd. Ruim tachtig hebben er meegewerkt aan de telefonische enquête en voorts zijn bij twintig gevolmachtigden zogeheten diepte-interviews afgenomen.

Reageer op dit artikel