nieuws

Vakbonden eisen toch 2,5% in cao-overleg

Archief

Verzekeraars mogen hameren op kostenbeheersing en de salarissen in de eigen bedrijfstak eigenlijk te hoog vinden; het zal de vakbonden in het komende cao-overleg niet weerhouden van een looneis van zeker 2,5%. “We zullen niet minder vragen.”

Dat zegt Ike Wiersinga van CNV Dienstenbond, die namens de gezamenlijke vakbonden reageert op het openingsartikel in het jongste nummer van AM. Daarin brak met name Allianz-directievoorzitter Henri van Lent een lans voor kostenbeheersing. Van Lent wees er in dat kader onder meer op dat 65% van de totale kosten van een verzekeraar wordt gevormd door personeelskosten en dat verzekeringsmedewerkers 15% meer verdienen dan de gemiddelde Nederlander.
Het zijn met name deze stellingen die kwaad bloed hebben gezet bij de vakorganisaties. Wiersinga: “Laat ik beginnen met de stelling dat er 15% meer salaris wordt verdiend. Deze uitspraak is, voorzover wij weten, niet gebaseerd op een serieus onderzoek. Daar komt bij dat er in de cao minimumschalen worden afgesproken en het juist de verzekeraars zelf zijn geweest die daar bewust boven zijn gaan zitten; bijvoorbeeld om beter gekwalificeerd personeel te krijgen. Ik vind het wat flauw om dit nu via de cao te gaan spelen.”
Van de constatering dat 65% van de kosten op het bordje komt van het personeel, zijn Wiersinga en haar collega’s evenmin onder de indruk. “Dit argument slaat helemaal nergens op. Het is eigen aan een dienstverlenend bedrijf dat de personeelskosten relatief hoog zijn.”
Wiersinga deelt een compliment uit aan de concerns Delta Lloyd en Fortis ASR. “Die zien in dat er meer kosten zijn dan alleen de loonkosten. Allianz lijkt wat dat betreft de gemakkelijkste weg te kiezen.”
Looneis
De komende looneis van 2,5% is ontleend aan de maximale loonsverhoging uit het op nationaal niveau gesloten sociaal akkoord tussen werkgevers, werknemers en regering. “Dat percentage is al een beperking ten opzichte van de inflatie. We zullen niet minder vragen.”
Naast de looneis zal het begrip employability – het vergroten van de kennis en de inzetbaarheid van personeel – een belangrijke rol gaan spelen in het cao-overleg. “Daarover hebben we de vorige keer afspraken gemaakt, maar acht van de tien verzekeraars doet nog helemaal niets op dit vlak. Daar zullen we de werkgevers zeker aan herinneren. Want het past niet om enerzijds de werkdruk te verhogen – denk aan de vele banen die vervallen – en tegelijkertijd niets te doen aan employability en de lonen niet te verhogen.”
Wiersinga vervolgt: “Verzekeraars hebben onlangs allemaal het protocol maatschappelijk ondernemen ondertekend. Daarin staat onder meer dat je, samengevat, goed moet zijn voor je personeel. Het is niet de bedoeling dat dit alleen gebeurt in mooie woorden.”

Reageer op dit artikel