nieuws

Toezicht op marktgedrag mogelijk domein van STE

Archief

Het toezicht op het marktgedrag van banken en verzekeringsbedrijven zou in de toekomst primair op het bord van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) kunnen komen. Dit blijkt uit de brief die minister Zalm (Financiën) vorige week aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Zalm wil al eind volgende maand zijn concrete visie op de toekomstige structuur van het financiële toezicht in ons land aan het parlement voorleggen. Hij wil dat in de komende weken De Nederlandsche Bank (DNB), de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en de STE onderling overleggen over zijn denklijnen. De drie kennen al sinds 1999 een samenwerkingsforum: de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT).
Uit gezamenlijke verkenningen van het ministerie, de toezichthouders, (organisaties van) financiële instellingen en de Consumentenbond komen twee ‘samenhangende lijnen’ naar voren, meent Zalm. De minister maakt onderscheid tussen ‘prudentieel toezicht’ en ‘gedragstoezicht’. Volgens hem bevestigen DNB, PVK en STE het geschetste beeld en hebben zij de bereidheid uitgesproken de uitwerking ter hand te nemen.
Prudentieel
Over de vormgeving van het ‘prudentieel toezicht’, het toezicht op de soliditeit van financiële instellingen, zouden DNB en PVK het eens moeten worden. Er zou een maximale intensivering van hun samenwerking moeten komen, tot aan de grenzen van hun noodzakelijke zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid.
Logische rol STE
Gezamenlijk zouden DNB en PVK met de STE moeten onderzoeken op welke manier de STE als primaire gedragstoezichthouder kan optreden. Het gaat daarbij volgens Zalm om “een ordelijk en transparant marktproces, de zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en de daaraan gerelateerde bescherming van de consument”.
Een dag later, op donderdag, verklaarde Zalm in een debat in de Tweede Kamer: “Kijk je naar welke toezichthouder het meest op een toekomstige gedragstoezichthouder lijkt, dan moet je concluderen dat de STE daar het dichtst bij komt. Daar kijkt men vooral naar vragen als: Deugt het wel? Wordt er met voorkennis gehandeld? Wordt de consument een oor aangenaaid, doordat er rendementen worden voorspeld die er helemaal niet zijn?”
“Verdere ontwikkeling van de toezichtsarchitectuur is de moeite waard mits de afbakening van en daarmee de rolverdeling tussen toezichthouders in de praktische uitvoering erdoor verbetert”, aldus Zalm.

Reageer op dit artikel