nieuws

Toch geen shopverbod

Archief

In AM 5, pag. 31 maakte Heleen van Boven melding van de comeback van het verbod op pensioenshoppen. Later die maand volgde een nieuw bericht van het ministerie. Conclusie: het shopverbod blijft achterwege.

“Op 8 maart heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een besluit uitgevaardigd waarin hij aangeeft – gelet op artikel 2, lid 4 van de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) – een derde lid toe te voegen aan artikel 16b van de Regelen verzekeringsovereenkomsten Pensioen- en spaarfondsenwet (Regelen PSW). In dat derde lid van artikel 16b Regelen PSW wordt geregeld dat het op de pensioendatum mogelijk is pensioen in te kopen bij een verzekeraar naar keuze. Daarmee is shoppen met een pensioenkapitaal op de pensioendatum weer mogelijk.
Als reden voor de wijziging wordt gegeven dat de tekst van genoemd lid niet langer onder artikel 16 Regelen PSW kan vallen, omdat artikel 16 alleen handelt over waardeoverdracht in verband met een pensioentoezegging van een andere werkgever. Daarbij wordt aangegeven dat het opnemen van artikel 16b lid 3 in eerste instantie verzuimd was. Blijkbaar was het laten vervallen van artikel 16 lid 3 Regelen PSW dus geen vergissing maar is slechts verzuimd artikel 16b lid 3 op te nemen.
Overigens wordt artikel 16b lid 3 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2002 ingevoerd.”
Akkermans & Partners Pensioenjuristen.

Reageer op dit artikel