nieuws

Terrorismedekking blijft moeilijke boodschap

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is voorpaginanieuws de laatste maand: eerst met een inval van de NMa, daarna met de terrorismedekking. Uiteraard alleen met het laatste zoekt het Verbond de aandacht met een advertentie, een website en een brief die huis-aan-huis verspreid wordt op alle huisadressen in Nederland. Volgens Bert Both haakt de gemiddelde Nederlander bij het lezen al snel af: te veel juristentaal.

door Bert Both
Terrorisme is in. “Bin Laden op feestje van prins William”, luidt een kop op de voorpagina van de Goudsche Courant, naast een artikel over de terreurpolis. De kop heeft echter een andere insteek: polishouders kunnen overstappen. Het artikel maakt duidelijk dat in de advertentie die geplaatst is in allerlei dagbaden, geen melding wordt gemaakt van de mogelijkheid om ook over te stappen naar een andere verzekeraar.
Vanuit het standpunt van verzekeraars is het begrijpelijk dat het Verbond zwijgt over de overstapmogelijkheid, maatschappijen zitten immers niet op extra administratieve rompslomp te wachten. Maar het bevestigt bij de lezer wel weer het beeld dat hij van verzekeraars heeft: ze zijn voor geen cent te vertrouwen. Het Verbond van Verzekeraars brengt nieuws, maar is daarin niet volledig. Daarmee wordt onbedoeld het signaal afgegeven dat de berichtgeving niet objectief is, maar partijdig. Dat kleurt onmiskenbaar de perceptie van de andere berichtgeving. En dan moet je niet raar opkijken als er een dagblad met voorpaginanieuws komt, dat aldus eindigt: “Dat de nieuwe voorwaarden polishouders overstapkansen geven, staat niet vermeld in een brief van alle verzekeraars, die alle betrokkenen voor 15 juli ontvangen”.
Geen reclame
De advertentie en ook de site verwijzen in beeld en tekst klip en klaar naar de brief die huis-aan-huis verspreid wordt. Het doet een beetje denken aan verwijzingen naar de belastingenvelop die ‘een dezer dagen bij u door de brievenbus valt’.
“Belangrijke informatie van verzekeraars!”, luidt de advertentiekop. De inleidende tekst benadrukt al in de tweede zin waar het om draait: “We willen graag benadrukken dat het hier niet om reclame gaat”. Dat kun je inderdaad maar zo snel mogelijk naar voren brengen, want “Belangrijke informatie van verzekeraars!” hebben we vaker boven advertenties en brieven zien staan. Zenderdominantie – uitgaan van het belang van jezelf en niet van de klant – is een apart gen in het DNA-profiel van verzekeraars.
Je kunt je natuurlijk ook afvragen of het Verbond niet beter een andere kop had kunnen kiezen, dan hoeft men zich niet direct in de tweede zin te verontschuldigen. Zeg gewoon waar het op staat en wat dat betekent voor de verzekerde. Dat mag best een wat langere kop zijn, zoiets als: “Door 11 september 2001 worden de polisvoorwaarden van bijna al uw verzekeringen gewijzigd!” Dan stel je jezelf niet op de voorgrond, maar de verzekerde. Deze wordt direct aangesproken en heeft met zo’n kop absoluut niet het idee dat je hier met reclame te maken hebt. Maar ja, deze tekst zal wel geschreven zijn door een copywriter. Let u maar op de nogal willekeurig vetgedrukte letters en de superirritante zinsopbouw. Tekenend is dat in de éénnalaatste zin: “Voor u is deze envelop dus van belang”. Je kunt beter een tekst schrijven waaruit vanaf zin één het belang van de lezer duidelijk wordt en dan hoeft zoiets niet aan het eind benadrukt te worden.
Vier talen
Er wordt ook verwezen naar de site www.terrorismeverzekerd.nl en er staan twee logo’s onder: van het Verbond van Verzekeraars en van de NHT, wat dat dan ook moge zijn. Als dat niet uitgelegd wordt, kun je dit beter weglaten, want de NHT zegt de mensen helemaal niets. Ook zou een korte toelichting over het Verbond van Verzekeraars niet misstaan. Daaronder staat de envelop afgedrukt, met in vier talen “belangrijke informatie”. Op de envelop staat een korte tekst die in 35 woorden keurig uitlegt wat het belang is van de boodschap. Het kan dus wel.
Op de echte envelop staat nogmaals in vier talen dat het geen reclame betreft. Op de achterzijde staan in piepkleine letters alle deelnemende maatschappijen, om maar even aan te geven in wiens naam die brief verstuurd wordt.
Juristentaal in brief
De brief is apart van vormgeving. Rechts op de eerste pagina vier blokken in vier talen, met kort de strekking van de inhoud van de brief. Links de tekst met een goede eerste alinea. De eerste zin verwijst terecht direct naar 11 september 2001 en de gevolgen die deze aanslag had. Verzekeraars hebben daarna de NHT opgericht. Er is overleg geweest tussen de meeste verzekeraars en met de overheid en de Pensioen- en Verzekeringskamer. “Leest u bijgaande informatie zorgvuldig: het gaat over úw verzekering(en).”
Daarna komen er twee alinea’s waar een normaal mens direct afhaakt. Vooral alinea drie is een crime. Onleesbaar, met als overduidelijk doel dat met deze brief aan een wettelijke verplichting wordt voldaan, om latere schadeclaims af te wenden. Het is juristentaal en daar moet je niet de huiskamer van de gemiddelde Nederlander mee inkomen. Dan kun je nog tien keer roepen dat je dit zorgvuldig moet lezen en bewaren, maar dat lezen zal menigeen er maar bij laten zitten. Kan dit echt niet anders?
De volgende drie alinea’s zijn weer voor ‘normale mensen’. In drie vragen en gewoon Nederlands wordt uitgelegd wat de wijziging voor de verzekerde betekent: wat men moet doen en waar men meer informatie kan vinden. Hier wordt overigens wel melding gemaakt van de overstapmogelijkheid.
De ondertekening is weer een lachertje: er staat een handtekening met daaronder: “De directie van de NHT”. Dat is een rare naam voor een mijnheer of mevrouw.
Geen antwoord
Over de site kan ik kort zijn: die voegt niet veel extra’s toe aan de geboden informatie. De FAQ’s zijn handig, maar de antwoorden en alle teksten zijn erg formeel. Nergens staat een uitleg met een voorbeelduitwerking. Stel dat een terrorist een vliegtuig kaapt en hij landt op mijn huis, valt dat onder deze terreurpolis? Stel dat een jonge Nederlandse islamiet zich het hoofd op hol laat brengen, mijn auto steelt en in naam van een of ander obscuur ideaal met mijn auto een aanslag pleegt op een ambassade, valt dat dan hieronder? Is hij een terrorist? Als daardoor een ambassademedewerker komt te overlijden, krijgen zijn nabestaanden dan een uitkering door deze nieuwe wet? Het zijn zomaar wat concrete vragen waar je als lezer en verzekerde geen antwoord op krijgt.
De boodschap van het Verbond is duidelijk: er is aan een wettelijke plicht voldaan, maar over de gevolgen en de strekking ervan wordt onvoldoende duidelijkheid gegeven. Het is vooral een ver-van-mijn-bed-show.

Reageer op dit artikel