nieuws

Taxatiebureaus vliegen elkaar in de haren

Archief

Tussen de taxatiebureaus 5punt20 en Hamer, die tot begin dit jaar samenwerkten, heeft zich een juridische strijd ontsponnen over niet-betaalde rekeningen en contractbreuk.

Beide bureaus verzorgen taxatieopdrachten voor tussenpersonen via een netwerk van taxateurs. Naar nu blijkt, is de taxatieservice van Hamer voortgekomen uit een weinig succesvolle samenwerking met 5punt20. “Hamer is absoluut niet te vergelijken met ons”, zegt Hugo Bertens, directeur van 5punt20. “Hamer heeft onze formule gekopieerd, maar werkt heel anders. Doordat hij zich met ons vergelijkt, word ik geassocieerd met iemand waarmee ik helemaal niet geassocieerd wil worden”.
In AM 19 (pag. 50) meldde eigenaar Willy Hamer dat zijn taxatiebureau inmiddels met 95 taxateurs samenwerkt. Hamer verzorgt oorspronkelijk WOZ-taxaties, maar begeeft zich sinds dit jaar ook op het pad van de woningtaxaties.
“Wat hij zegt, is niet helemaal waar”, aldus Bertens. “Toen wij vorig jaar met 5punt20 begonnen, moesten we een netwerk van makelaars opbouwen die de taxaties voor ons konden doen. Wij kwamen toen in contact met Hamer. De afspraak was dat Hamer de taxaties zou regelen en dat wij het contact met de tussenpersoon voor onze rekening zouden nemen. Wij hadden daarnaast afspraken gemaakt over de prijs die Hamer zou rekenen.”
Toen de opdrachtenstroom bleef groeien, kreeg 5punt20 echter klachten van tussenpersonen die meldden dat afspraken niet werden nagekomen, zegt Bertens. “Het netwerk dat Hamer zei te hebben, bestond helemaal niet.” Verder zou de Bredase taxateur zich niet aan de prijsafspraken hebben gehouden. Voor 5punt20waren al die klachten reden om de samenwerking met Hamer te beëindigen. “Ware het niet dat wij een contract hadden waar Hamer ons aan hield”, zegt Bertens. “Twee weken later zei Hamer echter zelf dat hij ermee stopte. Vervolgens is hij voor zichzelf begonnen met ons concept. Wij moesten toen weer van nul af aan beginnen. Ik kan je vertellen dat ik in die periode weinig thuis ben geweest.” 5punt20 zegt inmiddels met 85 taxateurs te werken.
Bertens stoort zich vooral aan de suggestie dat Hamer op dezelfde manier te werk gaat als 5punt20. “Hij werkt helemaal niet zoals wij. Wij zijn de spin in het web tussen de tussenpersoon en de taxateur. Hamer fungeert alleen als doorgeefluik. Als tussenpersoon kun je dan net zo goed je NVM-agenda pakken en zelf een makelaar bellen. Het enige voordeel voor de tussenpersoon is, dat hij bij Hamer een iets gunstiger tarief kan bedingen. Verder moet de tussenpersoon alles zelf doen”.
Rechtszaak
Hamer heeft een rechtszaak aangespannen tegen 5punt20 om nog niet betaalde opdrachten voldaan te krijgen. Bertens: “Hij heeft contractbreuk gepleegd, dus wij betalen gewoon niet. Bovendien is in het contract opgenomen, dat hij onze formule niet op eigen houtje zou gebruiken”.
Willy Hamer bestrijdt dat zijn bureau de stroom aan opdrachten niet aankon. “Integendeel: er kwamen zelfs te weinig opdrachten binnen. Ik kon nog niet één taxateur aan het werk houden. 5punt20 kwam gewoon niet van de grond. Ik ben er toen mee gekapt.” Van een contract is volgens Hamer nooit sprake geweest. “Ook waren er geen afspraken gemaakt dat ik niet voor mijzelf zou kunnen beginnen. Voor mij lag dat voor de hand; ik weet alles van taxaties. Iedereen kan zoiets toch verzinnen?” Een dezer dagen beslist de rechter of 5punt20 alsnog moet betalen en of Hamer al dan niet contractbreuk heeft gepleegd.

Reageer op dit artikel