nieuws

Standaard(pakket)polis wordt 8,5% duurder

Archief

De premies voor de standaard(pakket)polissen gaan volgend jaar met 8,5% omhoog. De wettelijke bijdragen van particuliere verzekerden stijgen met ( 8,52.

De maandpremie voor de standaard(pakket)polis gaat volgend jaar van # 125,29 (( 276,10) naar # 136 (( 299,70). Wie voor een maatschappijpolis 3e klasse meer betaalt, heeft recht op een standaardpakketpolis.
De premie voor de standaardpolis wordt verhoogd van # 100,29 (( 221) naar # 108,80 (( 239,76). Voor 65-plussers stijgt de premie van de standaard(pakket)polissen van # 125,29 (( 276,10) naar # 136 (( 299,70).
Voor studenten beneden de twintig jaar komt de premie van de standaardpakketpolis op # 20,10 (( 44,34) naar # 20,79 (( 45,82). Voor studenten boven de twintig jaar stijgt de premie van # 7,12 (( 15,69) naar # 7,63 (( 16,81). Het gaat hier om ‘kale’ premies. Het verschil wordt veroorzaakt doordat studenten eenzelfde bedrag betalen (en vergoed krijgen) inclusief wettelijke bijdragen en jongeren tot twintig jaar slechts de helft van die bijdragen betalen. Inclusief wettelijke bijdragen gaat het volgend jaar om een maandpremie van # 33,95 (( 74,82).
Het ministerie van VWS dat genoemde premies vaststelt, deelt mee dat de verhoging van gemiddeld 8,5% is gebaseerd op een kostenstijging volgend jaar van 5,1% plus op een correctie voor het huidige jaar. Keer op keer schat het ministerie de kosten gemiddeld 40% te laag in, zodat later gecorrigeerd moet worden. Dit wordt niet alleen rechtgetrokken via de premies maar via de wettelijke bijdrage voor de pooling van standaard-pakketpolissen.
Wettelijke bijdragen
De jaarlijkse wettelijke bijdragen, die alle particuliere verzekerden moeten betalen, gaan in het totaal slechts # 3,85 (( 8,52) omhoog voor volwassenen.
De omslag voor de zogenoemde WTZ-pooling voor standaard(pakket)polissen stijgt van # 211,28 (( 465,60) per jaar naar # 234,24 (( 516,20). Verzekerden boven de 65 jaar betalen deze bijdrage niet. Kinderen tot 20 jaar betalen de helft (# 117,12/( 258,10).
De Mooz-bijdrage (voor oudere ziekenfondsverzekerden) daalt voor volwassen verzekerden van # 100,74 (( 222) per jaar naar # 81,60 (( 179,82). Bejaarden betalen 80% (# 65,28/( 143,86) en kinderen tot twintig jaar de helft (# 40,80/( 89,91).

Reageer op dit artikel