nieuws

Spoeling wordt dun in top van SNS Reaal

Archief

Bestuursvoorzitter Hans Leenaars stapt op bij SNS Reaal wegens “een onoverkomelijk verschil van inzicht over de implementatie van het beleid”. Het concern dreigt stuurloos te worden.

Leenaars (49), afkomstig van Robeco, was anderhalf jaar geleden aangetrokken als opvolger van Jan Vugts (59). Na zeven maanden vice-voorzitterschap nam hij de voorzittershamer over van Vugts en legt hem nu binnen een jaar weer neer. “Als er geen overeenstemming is over de implementatie van beleid, dan is het beter je persoonlijke inbreng te heroverwegen”, zo licht Leenaars zijn vertrek toe. Hij besluit met: “Ik wens de onderneming veel succes.”
SNS Reaal zegt bij monde van de voorzitter van de raad van commissarissen, de Groningse hoogleraar Joop Bouma (67), “de gang van zaken te betreuren, maar het zakelijke verschil van inzicht over de uitvoering van het beleid was te groot.”
Leegloop
Voorlopig nemen de twee overgebleven bestuursleden Rien Hinssen en Cor van den Bos de taken waar. Hinssen zit sinds januari 1999 in het bestuur van SNS Reaal. Van den Bos is nog geen drie maanden in dienst van de Bossche bankverzekeraar. Hij werd als vervanger aangetrokken voor bestuurslid en verzekeringstopman Gerard van Olphen, die in mei onverwacht aankondigde naar NIB Capital over te stappen.
Begin 1999 was Van Olphen nog tot de raad van bestuur toegetreden, waardoor Wout Tuinenburg versneld met pensioen moest gaan. Tegelijkertijd stapte Wim Blind uit het SNS Reaal-bestuur. In 1998 namen twee andere boegbeelden van SNS Reaal afscheid van het concern, Jan Verheij en Ton Boersma. In het kader van de leegloop van topmensen is ten slotte nog vermeldenswaardig het vertrek dit voorjaar “wegens gezondheidsredenen” van Tom Wu, voormalig NOG-directeur en later hoofddirectielid van SNS Bank Nederland.
Mislukt
In maart van dit jaar, bij de presentatie van de jaarcijfers over 2000, kondigde bestuursvoorzitter Leenaars nog een drastische koerswijziging aan. Het verkoopconcept van cross-selling was volgens hem bij SNS Reaal volledig mislukt. “De productdichtheid per klant is teleurstellend”, stelde Leenaars, die als oorzaken noemde het cherry picking van nieuwe aanbieders en afnemende loyaliteit van de zijde van klanten.
SNS Reaal moest zich daarom gaan concentreren op concurrerende productpakketten op het gebied van levensverzekeringen (tegen periodieke premie), sparen en beleggen. Schadeverzekeringen moesten “flankerend” worden voor het levenbedrijf. Een voorbeeld van een productpakket is het Financieel Plan van Hooge Huys.
Leenaars sloot toen overigens samenwerking van SNS Reaal met andere marktpartijen niet uit. Verder dacht hij aan alternatieve distributiekanalen uit de retailmarkt.
De raad van bestuur van SNS Reaal vijf maanden geleden: (v.l.n.r.) Hans Leenaars, Gerard van Olphen en Rien Hinssen. De eerste twee hebben het concern inmiddels verlaten.

Reageer op dit artikel