nieuws

Spaarloon gekortwiekt

Archief

Premiespaar- en winstdelingsregelingen houden per 31 december op te bestaan. De spaarloonregeling blijft, maar dan wel gekortwiekt.

Het maximale spaarbedrag van e 788 wordt met 40% verkleind tot e 470, zo heeft de Tweede Kamer besloten. Volgens een aangenomen CDA-amendement kunnen gespaarde tegoeden van spaarloonregelingen uit de jaren 1999 en 2000 al vanaf 1 januari 2003 belastingvrij worden gedeblokkeerd. Tegoeden van premiespaar- en winstdelingsregelingen komen volledig vrij, op de in 2002 gestorte bedragen na. Het Belastingplan 2003 moet overigens nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd.
Het Verbond van Verzekeraars heeft furieus gereageerd op het jongste compromisvoorstel. Volgens de verzekeraars is een verantwoorde invoering van deze maatregelen per 1 januari ondenkbaar, want praktisch onuitvoerbaar. Door verlaging van het spaarloonmaximum moeten 3,7 miljoen bestaande spaarkasovereenkomsten worden aangepast, zo rekenen de maatschappijen voor. Verder vindt in ruim één miljoen van de gevallen betaling van lijfrentepremies plaats uit bedrijfsspaargelden en moeten banken en verzekeraars straks die premies deels incasseren van de bedrijfsspaarrekening en deels van een andere rekening.
Het Verbond vindt verder de gedeeltelijke deblokkering van de tegoeden “buitengewoon onlogisch in het licht van de voorgenomen invoering van de levensloopregeling”. Het Verbond acht een naadloze overgang wenselijker.
Lijfrente
De voorgenomen afschaffing van de basisaftrek lijfrente is door de Tweede Kamer onverkort gehandhaafd in het Belastingplan 2003. Wel is het maximale opbouwpercentage voor pensioenregelingen op basis van eindloon alsnog vastgesteld op 2%. Het kabinetsplan was dit ‘Witteveen-kader’ te beperken tot 1,75%.

Reageer op dit artikel