nieuws

Spaar Select sluit liever geen lijfrentepolissen meer

Archief

Spaar Select-directeur Jan-Willem van Dijk ziet voor zijn bedrijf geen toekomst in de verkoop van levensverzekeringen in Nederland. “Dat komt vooral door de onberekenbare overheid. Als de huidige maatregelen niet werken, verzinnen ze wel wat anders”, aldus Van Dijk, die de verkoop van verzekeringen bij Spaar Select tot een minimum wil beperken.

Lijfrentepolissen zouden maar beter niet meer gesloten moeten worden, vindt Van Dijk. “Een lijfrentepolis op maandbasis is bijna niet meer te sluiten. Je hebt namelijk te maken met gegevens van het betreffende fiscale jaar. Dan zul je bijvoorbeeld aan de klant moeten gaan vragen hoeveel privé-kilometers iemand met zijn lease-auto dat jaar zal gaan rijden. Dat blijft dus puur nattevingerwerk. De adviseur moet met schattingen gaan werken. Als we dan bijvoorbeeld 75% van die pro forma jaarruimte benutten en de klant blijkt achteraf door gewijzigde omstandigheden maar 50% van die ruimte te hebben, krijgen we dan claims van onze klanten, omdat onze schatting niet juist is geweest?”
Deze bezwaren betekenen echter niet dat Spaar Select geen lijfrentepolissen meer sluit. “We gaan de klant alleen de voors en tegens laten zien. We geven aan dat de situatie ieder jaar anders kan zijn. Ik vraag me af of de klant dan vervolgens bereid is om dertig jaar of langer de rekenstrijd met de fiscus aan te gaan. En waarvoor?”
Onberekenbaar
Van Dijk vindt dat de klant net zo goed een vermogensopbouwproduct kan sluiten dat in de fiscaal gunstigere box 3 valt. “Een lijfrentepolis kan een heel mooi product zijn, maar de overheid is onberekenbaar. Door de mogelijkheden voor het opbouwen van een pensioen in te perken, bereikt de overheid dat we straks niet meer op ons vijfenzestigste kunnen stoppen met werken. En daarmee wordt het probleem van de vergrijzing ondervangen. Als deze maatregelen geen effect hebben, dan verzinnen ze volgend jaar wel weer wat anders. Op deze manier zie ik geen toekomst meer voor levensverzekeringen in Nederland.”
Van Dijk is het eens met Bert Lugtigheid (Levob), die onlangs in het Financieele Dagbald stelde dat de belastingdienst aan de burger moet kunnen communiceren wat zijn jaarruimte is. “Dat zou natuurlijk voor zowel burger als onze branche fantastisch zijn. Maar het is niet realistisch om te veronderstellen dat de overheid hierin meegaat. Het is immers hun belang – in verband met bezuinigingen en het verhogen van de arbeidsparticipatie – om de op te bouwen pensioenrechten van burgers te frustreren.”
Reactie
Joris van der Colk, directeur van de keten Het Hypotheekhuis, is een andere mening toegedaan dan Van Dijk: “Ik kan mij vanuit zijn gezichtspunt wel voorstellen dat hij meent dat er geen toekomst is voor levensverzekeringen en met name lijfrenteverzekeringen in Nederland, omdat de overheid één en ander te ingewikkeld maakt. De nieuwe regelgeving vergt een stuk meer inhoudelijke kennis van de adviseur en een voortdurende begeleiding van de klant.”
“Ik kan me voorstellen dat een organisatie die zich de afgelopen jaren voornamelijk heeft beziggehouden met ‘posten sluiten’ in de spaarloon/lijfrentesfeer en de aandelenlease-sfeer deze kennis in grote delen van de organisatie ontbeert. Er zijn echter veel professionele adviseurs die in de nieuwe regels een uitdaging zien die ze dwingt tot een goede analyse van de situatie van een cliënt, waarna er best nog zinvolle verzekeringsoplossingen te bedenken zijn.”
Van Dijk denkt echter dat Van der Colk dezelfde problemen tegen zal komen. “Ik vraag me dan af hoe hij kennelijk de aangegeven problemen met de lijfrenteformule denkt op te lossen. Ook hij krijgt te maken met schattingen van klanten, tenzij hij zich volledig stort op koopsommen. Je moet je afvragen of de lijfrente nog wel zo’n aantrekkelijk product is in vergelijking met alternatieve aanbiedingen, die meer opleveren voor de klant, terwijl diezelfde klant ook nog eens meer vrijheid heeft, vergeleken met een lijfrente. Ik ben het er helemaal mee eens dat het kennisniveau van adviseurs aanzienlijk omhoog moet, maar dat staat er los van of je de klant een box 1- of box 3-oplossing presenteert. Wij bouwen een opleidingscentrum juist, omdat wij erkennen dat opleiding de basis van alles is.”
Vermogensopbouw
Spaar Select richt zich nu op de box 3-vermogensopbouwproducten. Met Société Generale worden al het 300% Plan en het 12% Plan aangeboden. Nieuwe producten worden ontwikkeld. Beide producten garanderen de inleg na een looptijd van tien jaar. Bij het 300% Plan wordt de inleg (minimaal e 5.000) belegd in een obligatie die gekoppeld is aan de koersen van twaalf ondernemingen (onder meer Deutsche Bank, Ford, Sony en BMW). Wanneer de koersen van deze ondernemingen in de laatste vijf jaar van de looptijd niet op of onder 60% van de startkoers noteren, ontvangt de klant na tien jaar 300% van de inleg. Daalt een (of meer) van de koersen toch onder de 60% van de aanvangskoers, dan wordt de inleg uitgekeerd, vermeerderd met 80% van de gemiddelde waardeaangroei van de twaalf aandelen.
Het 12% Plan levert jaarlijks 12% rente over de inleg wanneer de aandelen tijdens dat jaar boven de 60% van de startkoers blijven. Daalt één aandeel onder die grens, dan bedraagt de rente 6%; twee of meer aandelen onder de 60% van de startkoers betekent 0% rente over dat jaar.
Jan-Willem van Dijk naast P&O-directeur Bart Hoex bij de nieuw te bouwen Spaar Select University.

Reageer op dit artikel