nieuws

Sofinummer

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft staatssecretaris Hoogervorst opnieuw gevraagd om toe te staan dat partijen in het reïntegratieproces (bij arbeidsongeschiktheid) gebruik maken van sofinummers. Dat zou een efficiënt gegevensverkeer bevorderen. Drie jaar geleden werd dit verzoek om privacy-redenen afgewezen.

Uitkering Zuid-Afrika
Ons land heeft met Zuid-Afrika een verdrag gesloten over de ‘export’ van sociale uitkeringen. Dit houdt in, dat aanspraken op Ziektewet, WAO, WAZ, Nabestaanden- en Kinderbijslagwet ook (blijven) gelden bij verblijf in Zuid-Afrika. De AOW wordt altijd zonder meer in het buitenland betaald.

Reageer op dit artikel