nieuws

SNS Reaal: een jaar met twee gezichten

Archief

“Een jaar met twee gezichten”. Zo typeerde bestuursvoorzitter Sjoerd van Keulen van SNS Reaal Groep het voorbije jaar 2002. Een forse stijging van het operationeel resultaat werd meer dan tenietgedaan door de zware verliezen in aandelenbeleggingen, zodat per saldo een groot nettoverlies overschoot.

SNS Reaal behaalde vorig jaar een nettowinst van e 238 (+44%), exclusief beleggingsverliezen van e 154 mln, waarvan e 119 mln in de tweede helft van 2002. Inclusief beleggingsverliezen kwam de nettowinst van de groep uit op e 84 mln (-49%). De groepsomzet daalde fors: van e 3,9 mld in 2001 naar e 3,5 mld (-9,4%) vorig jaar. De bedrijfslasten liepen met 6,5% terug tot e 3,4 (3,7) mld, mede door een daling van 7,5% in personeelskosten.
Verzekeringsbedrijf
Het brutoresultaat van het verzekeringsbedrijf kelderde vorig jaar naar e -73 (+135) mln. Het nettoresultaat, inclusief beleggingsverliezen, beliep e -46 (+90) mln. Exclusief beleggingsverliezen steeg het resultaat met 20% naar e 108 (90) mln. De dalende beurskoersen vertaalden zich tevens in een lagere omzet van e 1.529 (1.898) mln, waarvan e 24 (392) mln aan beleggingsopbrengsten.
Het brutopremie-inkomen van het verzekeringsbedrijf (Hooge Huys, Reaal Overlijdenszorg en Proteq) steeg vorig jaar met 0,7% naar e 1.501 mln. De periodieke premies Leven namen met 5,2% toe naar e 648 mln. “De koopsommen bleven gelijk, ondanks het wegvallen van een groot co-assurantiecontract”, aldus Van Keulen. Hij doelde daarbij op een pensioencontract van PGGM, waarin Hooge Huys participeerde. Afkoop van het contract leverde Hooge Huys een boekwinst van e 12 mln op, maar een premieverlies van e 10 mln per jaar. Het technisch resultaat van het levenbedrijf ging onderuit: van e 133 mln in 2001 tot e -78 mln vorig jaar.
Het schadebedrijf zag het premievolume licht dalen tot e 253 (259) mln, mede als gevolg van het afbouwen van de grootzakelijke portefeuille. De grootste daling deed zich voor in de branche Brand: e 74 (83) mln. In Ziekte en Ongevallen steeg de brutopremie tot e 33 (30) mln. Het technisch resultaat werd verbeterd tot e 11 (4) mln, waaraan uitgezonderd Brand alle branches in positieve zin bijdroegen.
Bankbedrijf
Het bankbedrijf van SNS Reaal (SNS, ASN, BLG en CVB) slaagde er vorig jaar in fors te groeien in met name (woning)hypotheken en sparen. De hypotheekportefeuille groeide met 16,5% naar e 28.433 (24.738) mln. Daarmee mag de groep zich sinds eind vorig jaar de tweede geldverstrekker van ons land noemen, achter de Rabobank. De nieuwe productie omvat ruim 35.000 hypotheken met een totaalbedrag van ruim e 5 mld.
De spaargelden namen met 17% toe naar e 9.618 (8.223) mln, mede door het internetsparen. Ongeveer 150.000 internetspaarders hebben “enkele miljarden euro’s” ingelegd, aldus de bank. Rien Hinssen, verantwoordelijk voor het bankbedrijf, benadrukte dat SNS Reaal terughoudend is geweest in de verkoop van aandelenleaseproducten. “We hebben slechts enkele duizenden contracten gesloten met een beperkt risicoprofiel. We verwachten daarom geen discussie met onze klanten”.
De provisies van het bankbedrijf nam met 2,7% toe naar e 71 mln, met name dankzij de stijging van de provisies uit assurantiebemiddeling naar e 36 (32) mln, waarvan e 30 (27) mln afkomstig van Hooge Huys.
Na de opening van een regiokantoor in Den Haag, wat volgens Van Keulen bijzonder succesvol draait, staan nieuwe vestigingen op de rol in zeven plaatsen, vier vóór de zomer (Rotterdam, Alkmaar, Zoetermeer en Dordrecht) en drie na de zomer (Haarlem, Nieuwegein en Leiden).
De raad van bestuur van SNS Reaal Groep, vlnr: Sjoerd van Keulen (voorzitter), Ronald Latenstein van Voorst (Financiën), Rien Hinssen (bankbedrijf) en Cor van den Bos (verzekeringsbedrijf). SNS Reaal Verzekeringen 2002 2001 (in e mln) omzet 1.529 1.898 w.v. brutopremie 1.501 1.490 premies Leven 1.248 1.231 w.v. periodiek 648 616 koopsommen 600 615 technisch resultaat -78 133 premies Schade 254 259 w.v. motorrijtuigen 112 111 brand 74 83 ziekte en ongevallen 33 30 overige varia 35 35 technisch resultaat 11 4 motorrijtuigen -4 -7 brand 3 6 ziekte en ongevallen 8 3 overige varia 4 2 bedrijfslasten 265 289 w.v. acquisitiekosten 105 108 brutoresultaat -73 135 nettoresultaat -46 90 medewerkers 1.659 1.607

Reageer op dit artikel