nieuws

Smalhout verdedigt bij Nivre optreden van letselschadeadvocaten

Archief

in Volendam

“Het optreden van de letselschadeadvocaten direct na de cafébrand in Volendam wordt absoluut ten onrechte als onethisch bestempeld. Zij kunnen na een ernstig ongeval, brand of andere ramp namelijk niet snel genoeg ter plaatse zijn om de relevante gegevens over een ongeval of ramp boven water te krijgen. Dat is nodig om hun werk naar behoren te kunnen uitoefenen, net als dat geldt voor bijvoorbeeld de politie. Naarmate de tijd verstrekt, wordt het doorgaans moeilijker om de juiste informatie te achterhalen.” Die woorden sprak prof. dr Bob Smalhout, hoogleraar in de anaesthesiologie in Utrecht, in zijn lezing over ‘Emotie bij schaderegeling’ bij het Rendez Vous d’Expertise in Bussum.
De hoogleraar maakte van de gelegenheid gebruik om ten overstaan van ruim 800 Register-Experts uit te halen naar de vaak trainerende en slachtoffer ontmoedigende opstelling van verzekeraars bij de afwikkeling van medische schades. Jaarlijks vinden er volgens hem zo’n 10.000 letselschades plaats. “Daarvan heeft in zo’n 7.000 gevallen het slachtoffer recht op een schadevergoeding. Maar in slechts een paar honderd gevallen krijgt men dat ook”, aldus Smalhout, volgens wie ook ziekenhuizen zich hierbij vaak allesbehalve coöperatief opstellen en daarnaast zeer terughoudend zijn in het verstrekken van de gevraagde inzage in medische dossiers. Als men überhaupt gegevens verstrekt, dan zij ze volgens hem doorgaans onvolledig of zelfs vervalst.
Er wordt in de ogen van Smalhout bij de schadeafwikkeling te weinig rekening gehouden met de soms hoog oplaaiende emoties bij schadeslachtoffers, die het meest de kop opsteken bij het verlies van eigen huis, persoonlijke bezittingen en scheiding van familie. Schade- en letselexperts zouden volgens hem dan ook alerter moeten zijn op stress en emoties bij slachtoffers van een brand, een ernstig (verkeers)ongeval of een andere ramp. “Indien bij Register-Experts daar onvoldoende aandacht voor bestaat, kunnen er enorme intermenselijke en sociale spanningen ontstaan, die het bevredigend regelen van een schade ernstig kunnen verstoren. Hoewel van Register-Experts niet kan worden verwacht dat zij ook psychologische hulp en therapie bieden, kan een beter inzicht in de psychologische schade toch veel noodzakelijke menselijke ellende voorkomen en het zo goed mogelijk regelen van de schade bevorderen.”
Nieuwe Nivre-voorzitter
Ad Westerhof, die vanaf de start van het Nivre, Nederlands Instituut van Register-Experts, in december 1991 het voorzitterschap heeft bekleed, kondigde in Bussum aan dit jaar te zullen terugtreden als voorzitter. Het Nivre-bestuur zal in de loop van dit jaar zijn opvolger bekend maken. Westerhof zei in zijn afscheidspeech trots te zijn wat er in de afgelopen tien jaar is bereikt. “Het Nivre staat als een huis, heeft zijn naam in de markt gevestigd, het is voor de komende decennia gegarandeerd en bovendien staan wij bij onze opdrachtgevers op de ‘scoresheet’. Voorzichtig, maar wel aanwezig.”
Westerhof stond in zijn afscheidsspeech voorts stil bij de samenwerking met verzekeraars. “Het past niet in deze tijd om experts naar opdrachten te sturen die niet voldoende volmacht van hun opdrachtgevers hebben om adequaat te kunnen handelen. Daarbij doel ik op situaties waarbij geen discussie meer mogelijk is over het al dan niet gedekt zijn van een schade en waarbij de opdrachtgever van de expert toch nog een terughoudende opstelling verwacht. De gedupeerde verzekerde verwacht namelijk wat anders en mijns inziens terecht”, aldus Westerhof, volgens wie de verzekeringsindustrie gebaat is bij een kwalitatief sterke schadeafwikkeling.
Smalhout: “Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het doorgaans moeilijker om de juiste informatie te achterhalen”.
“Verbetering van de schadebehandeling kost weliswaar geld, maar indien bijvoorbeeld drie procent van het verkoop-, marketing- en reclamebudgetbeschikbaar wordt gesteld voor de kwaliteitsverbetering van de afhandeling van schades, zou al op middellange termijn een substantiële verandering waarneembaar zijn.”
Experts kunnen volgens hem met hun kennis en ervaring juist een heel belangrijke bijdrage leveren. “Behoorlijk afgewikkelde schades en opgeloste klachten vormen uiteindelijk een grotere reclame voor de verzekeringsindustrie dan pennen, notitieblocs, commercials en zelfs incentive-reisjes.”
Register-Expert van het jaar
Voor het tweede achtereenvolgende jaar vond tijdens het Rendez Vous d’Expertise de verkiezing van de ‘Register-Expert van het jaar’ plaats. Vorig jaar ging de prijs naar letselschade-expert en arbeidsdeskundige Ard Korevaar, dit jaar werd Cees Spek, werkzaam als (auto)schademanager bij Achmea Schadeservice, gekozen vanwege zijn jarenlange verdiensten op het gebied van opleidingen, zijn inzet voor het begeleiden van jonge experts en het voortdurend bezig zijn met de toekomstige ontwikkelingen in het (auto)schade-expertisevak. Spek, die eind deze maand met pre-pensioen gaat, kreeg het bij deze titel behorende fraaie beeldwerk uit handen van Nivre-voorzitter Ad Westerhof en Nivre-directeur Niek Weel. De andere genomineerden waren Fons Boellaard (Troostwijk, branchegroep brand/aansprakelijkheid/technische varia), Llylian Demetriades-Van Gils (Achmea Personenschade, branchegroep letsel), Eeco Huisman (A.J.J van den Andel, branchegroep scheepvaart), Dik de Jongh (Bureau Binnendijk-Bree, branchegoep transport/goederen) en Marco Roozendaal (CED Nomex, branchegroep agrarisch).
Cees Spek met beeldje en bloemen, geflankeerd door Ad Westerhof (rechts) en Niek Weel.

Reageer op dit artikel