nieuws

Slecht jaar voor omroeponderlinge PNO

Archief

PNO, de onderlinge ziektekostenverzekeraar van de omroepen, die in 2000 nog een resultaat had van e 2,6 miljoen, had vorig jaar een exploitatietekort van e 0,8 mln.

PNO (Hilversum) verlaagde vorig jaar, geheel tegen de brancheontwikkelingen in, de premies met 0,2%-punt. De verlaging was ingegeven, doordat in de drie voorgaande jaren steeds een ruim overschot was behaald. Het verslechterde resultaat was voor een deel hier aan toe schrijven, maar was vooral te wijten aan teruglopende beleggingsopbrengsten. PNO ontving aan premies e 23,9 (22,2) mln, waarvan e 3,6 (3,1) mln werd afgedragen voor Mooz en pooling. Het technisch resultaat bedroeg e 0,2 (0,2) mln. Na toerekening van e -1,0 (0,5) mln aan beleggingsopbrengsten, kwam het nettoresultaat op e -0,8 (2,6) mln. Het verlies is in mindering gebracht op de reserves. Hiermee daalde het eigen vermogen van e 12,4 mln naar e 11,6 mln. Voor dit jaar zijn de premies met 4% verhoogd.
PNO – bij wie 159 (144) organisaties zijn aangesloten – heeft 15.614 (14.545) volledig verzekerden. Van hen hebben er 2.421 (2.420) een standaardpakketpolis (65-plussers, hun meeverzekerden en arbeidsongeschikten). Voorts zijn er 13.606 (13.720) aanvullend verzekerden. Het gaat hierbij niet alleen om de particuliere verzekerden, maar ook om werknemers die bij een ziekenfonds zijn verzekerd.

Reageer op dit artikel