nieuws

Schadegarant integreert autoschadeherstelketen

Archief

Schadegarant, het samenwerkingsverband waarbij zeventien verzekeraars zijn aangesloten, gaat vanaf 1 december werken met het nieuwe schadeafwikkelingssysteem Screen.

Met Screen wordt de schadeafwikkeling online in een digitaal schadedossier vastgelegd.. Voor het gebruik van het systeem moeten de aangesloten partijen een ABZ Digitaal Paspoort hebben. In eerste instantie zullen circa honderd tussenpersonen op Screen worden aangesloten.
Het digitale dossier wordt geopend bij het aanmaken van een bewijs van verzekeringsdekking door de tussenpersoon en gesloten wanneer een schadedossier met expertiseadvies wordt aangeboden aan de behandelaar of expert van de verzekeraar of volmachthouder. Hieraan komt geen telefoon- of faxverkeer meer te pas. Schadegarant-secretaris Johan Schoonhoven verwacht bij de introductie de minste problemen bij de schadeherstelbedrijven. “Ik denk dat zij eerder klaar zijn voor het volledig online bijhouden van een schadedossier dan de tussenpersonen.”
Via de bij Schadegarant aangesloten herstelbedrijven worden jaarlijks ongeveer 120.000 schadedossiers afgehandeld.
Het logo van Screen.

Reageer op dit artikel