nieuws

Schade blijft voor Amev kernactiviteit

Archief

Amev ziet schadeverzekeringen nog steeds als kernactiviteit, zo bleek tijdens de ‘Convenience Factory’, een Amev-bijeenkomst voor het intermediair. Deze visie werd nog eens geïllustreerd door de aankondiging dat diverse schadeproducten vernieuwd zullen worden. Daarnaast was de bijeenkomst vooral bedoeld om de belangstelling voor het extranet Cockpit verder te vergroten.

De middag in de Amsterdamse Convention Factory, voor de gelegenheid omgedoopt tot Convenience Factory, begon met twee inleidingen van personen buiten de branche. Carl Rohde, naast hoogleraar aan de Universiteit van Utrecht mede-eigenaar van het bureau Signs of the Time, dat onderzoek doet naar de mentaliteit van generaties, liet de tussenpersonen zien hoe het gedrag van (toekomstige) doelgroepen in elkaar zit.
Rohde behandelde de ‘Nintendo-kids’-generatie, die liever actief voor de computer zit dan televisie kijkt. Verder kwamen de ‘generation search’ (jongeren tot 25 jaar) en ‘generation X'(25-40 jaar) aan bod. Via een schets van de mentaliteit van deze groepen probeerde Rohde een link te leggen met de wijze waarop deze het best van financieel advies voorzien kunnen worden.
Verzekeringsmannetje
Tv-presentator Eddy Zoey liep gedurende de middag met een camera ‘live’ door de straten van Amsterdam om voorbijgangers hun mening te vragen over schadeverzekeringen. De algemene indruk die daaruit voortkwam, was dat men het handig vindt om zoveel mogelijk producten van één maatschappij af te nemen en dat een tussenpersoon (door Zoey consequent aangeduid als “verzekeringsmannetje”) veel werk uit handen neemt. Daarnaast vindt men kennis bij de verzekeraars belangrijk en wil men liever niet doorgeschakeld worden.
Kleermakersdilemma
Hans Veldhuis van adviesbureau Wittgenstein ging in op het omgaan met internet, nu de hype over lijkt te zijn. Veldhuis deed dat aan de hand van het ‘kleermakersdilemma’: om de gestegen kosten te beperken, moeten producten en processen gestandaardiseerd worden. Daarmee levert de kleermaker echter geen maatwerk meer, maar confectie.
Ketenintegratie is een mogelijkheid om processen te vereenvoudigen. Dat heeft tot nog toe echter alleen in het nadeel van het intermediair gewerkt, aldus Veldhuis: “In de afgelopen periode hebben we gezien dat de verzekeraar met initiatieven als Wellowell over het intermediair heengaat en dat het ‘e-intermediair’ is ontstaan, zoals Independer.” Ketenintegratie moet anders worden aangepakt, niet alleen voor het intermediair, maar ook omdat de internetaanbieders geen succes boeken. “Uit onderzoek is gebleken dat slechts 5% van de klanten op internet een verzekering wil sluiten. Het percentage dat daadwerkelijk een verzekering heeft gesloten via internet, is maar 1%. De grootste groep consumenten wil online alleen informatie vinden.”
Er moet volgens Veldhuis een combinatie worden gevonden tussen technologische efficiëntie en persoonlijke aandacht, zodat maatwerk geleverd kan blijven worden. Als voorbeeld hiervan besprak hij de site Possen.com, die het click & brick-concept hanteert: bezoekers kunnen op internet informatie vinden over maatpakken, om vervolgens in de winkel hun maten te laten opnemen.
Cockpit
Schadedirecteur Gerard ten Brincke presenteerde voor de zevenhonderd aanwezige tussenpersonen het extranet Amev Cockpit, dat steeds verder wordt uitgebouwd. Inmiddels zijn zo’n 2.200 tussenpersonen op Cockpit aangesloten. Voor eind dit jaar staat het doel op drieduizend aansluitingen.
Ten Brincke spoorde de aanwezigen aan zich aan te sluiten: “Wacht alsjeblieft niet op perfectie. De performance is sinds oktober sterk verbeterd; het aantal nieuwe aanvragen voor schadeverzekeringen is verzesvoudigd tot tweehonderd per week”.
Vervolgens behandelde Ten Brincke een aantal recente wijzigingen in Cockpit. Zo kunnen sinds twee maanden posten worden geaccepteerd zonder menselijke tussenkomst. Verder wordt momenteel een functionaliteit getest waarmee de tussenpersoon zelf wijzigingen op een polis kan doorvoeren.
Nieuw is ook de oplossing voor de handtekeningproblematiek: via Cockpit hoeft geen handtekening meer te worden gezet om de polis in te laten gaan. “Wij sturen de antwoorden op de door ons gestelde vragen terug. Als de klant binnen tien dagen geen reactie geeft, is de polis rond.” Zo is ook het afgeven van een B/M-verklaring nu een ononderbroken digitaal proces via Cockpit. Deze maand wordt het mogelijk digitaal schademeldingen te doen. Voor juli staat de uitrol gepland van de polisbeheerfunctie.
Ook voor wat betreft schaderegeling wil Amev het de tussenpersoon gemakkelijker maken. “De traditionele werkwijze is dat zowel de tussenpersoon als de schaderegelaar bij Amev bezig zijn met een schade. Om deze werkzaamheden te ‘ontdubbelen’ kan het intermediair ervoor kiezen zelf de schaderegeling op zich te nemen of het volledig aan Amev over te laten, die het direct met de klant regelt. Voorlopig kan een dergelijke afspraak alleen gemaakt worden voor brandschades.
Gemak voor de tussenpersoon wordt verder gerealiseerd door gecombineerde aanvragen. Om dit de bevorderen, geeft Amev 15% korting op de premie voor een bestelautoverzekering in combinatie met een eigen-vervoerverzekering.
Om het vertrouwen van Amev in Cockpit tot uiting te brengen, introduceerde Ten Brincke de ‘Schade Servicegarantie’. “Tot 1 januari betalen wij het intermediair voor ieder volledig en juist ingevulde elektronische aanvraag of mutatie voor een particulier standaardproduct, die wij niet binnen vijf werkdagen afhandelen, een bedrag van e 10”. De garantie heeft betrekking op aanvragen of mutaties via ADN, Cockpit of Meeting Point.
Een paar ‘rotposten’
Tot slot verscheen directievoorzitter Kees Rutten om nogmaals te benadrukken dat schadeverzekeringen voor Amev ‘core business’ zijn. “Dat doe je er niet even bij. De bedrijfstak is meegegaan in de leven-hype en heeft zich niet beziggehouden met klantgericht advies. Men stelt zich de vraag of schade wel rendabel te maken is. Als je dat tien keer zegt, dan is dat inderdaad zo, maar dan ben je niet bezig met je relaties. Nu er druk is ontstaan op de levenmarkt, willen veel tussenpersonen weten hoe omgeschakeld moet worden van leven naar schade. Niemand heeft het over de gemengde kantoren. De levenkantoren vallen om, maar de kleine tussenpersonen doen het goed. Wij kiezen voor regionaal ondernemerschap, ongeacht de omvang van het kantoor.”
Amev kiest voor de kernmarkten, aldus Rutten. Co-assurantie hoort daar niet bij: “Het verzekeren van grote industriële risico’s is een internationaal spel geworden. Daar doen wij niet aan mee.”
Internet is voor Amev geen optie als verkoopkanaal. “Het aandeel van online gesloten schadepolissen is nu 1%. Dat wordt over enkele jaren misschien 7%. Als wij al die jaren een relatie hebben met tussenpersonen, die een marktaandeel hebben van 60%, dan ga ik voor die paar rotposten niet om u heen. Daar kunt u ons op aanspreken”, verzekerde Rutten het intermediair.
Dit jaar wordt zwaar ingezet op de verkoop van pakketverzekeringen. Rutten kondigde in dat kader nog een productvernieuwing aan: “Het marktaandeel van het intermediair in pakketverzekeringen is de afgelopen vijf jaar gegroeid van 39 naar 45%. Wij hebben altijd fors geïnvesteerd in het schadebedrijf. In ons particuliere combinatiepakket gaan wij dit najaar een rubriekensysteem introduceren. Per extra gesloten rubriek krijgt de klant korting tot in totaal maximaal 12%.” Rutten sloot zijn betoog af met de onbedoeld cryptische uitspraak: “Schade blijft wat Amev betreft leven”.
Tv-presentator Eddy Zoey stelde voorbijgangers in Amsterdam ‘live’ enkele vragen over schadeverzekeringen en “verzekeringsmannetjes”.

Reageer op dit artikel