nieuws

Ruim 60% meer winst bij aanvullingsfonds OZ

Archief

Bij de aanvullende verzekeraar van OZ nam vorig jaar het technisch resultaat met 174% toe en de winst met 62%.

Van de 588.762 (584.303) ziekenfondsverzekerden van OZ hebben er 557.196 (663.801) een aanvullende verzekering. “Het aantal is teruggelopen vanwege royementen van wanbetalers”, zegt algemeen directeur Eggo Boer. De royementen beïnvloedden uiteraard ook de resultaten. Het aanvullingsfonds ontving vorig jaar f 87,7 (80,2) mln aan brutopremies. Het technisch resultaat bedroeg f 408,9 (149,1) mln. De winst kwam uit op f 1,3 (0,8) mln. Zonder een vrijgevallen voorziening (voor recidive gevallen) van f 2,1 mln, zou een verlies zijn geboekt. Het eigen vermogen bedraagt f 70,0 (69,3)
De cijfers van het aanvullingsfonds zijn inclusief de cijfers van een bemiddelingsbedrijf (onder meer polissen van ONVZ en reispolissen) en een volmachtbedrijf (voor producten van De Amerfoortse). Hierbij ging het om f 5,7 (4,7) mln aan baten en f 7,2 (4,1) mln aan lasten. Boer: “De lasten waren incidenteel hoog in verband met het oprichten van het volmachtbedrijf.” Het resultaat van het bemiddelings/volmachtbedrijf kwam, inclusief beleggingen, uit op f -1,1 (0,7) mln na belastingen.
Het ziekenfonds OZ had een omzet van f 1,7 (1,5) mld, waaronder f 198,4 (195,3) mln aan nominale premies. Het nettoresultaat kwam uit op f 56,5 (27,9) mln. Het ziekenfonds heeft een eigen vermogen van f 204,3 (157,2) mln. De reserves van het voormalige vrijwillige ziekenfonds, circa f 23 mln, zijn ondergebracht in een aparte stichting.

Reageer op dit artikel