nieuws

Rialto en Erasmus op internet

Archief

Zowel Rialto, schadeverzekeraar voor zware risico’s, als Erasmus Verzekeringen (Rotterdam) zijn onlangs online gegaan.

De site van Rialto (www.rialto.nl) is vooral gericht op het intermediair. Tussenpersonen kunnen onder meer aanvraagformulieren en polisvoorwaarden downloaden. In een beveiligd gedeelte kunnen online offertes voor motorrijtuigenverzekeringen worden aangevraagd. Op de site is ook een afscheidsinterview met Ton Schröder te lezen, die inmiddels is opgevolgd door Leo Bechtold.
Op de site van Erasmus (www.erasmus.nl) wordt op vrijwel alle pagina’s duidelijk dat dit een verzekeraar is die alleen met tussenpersonen werkt. Er wordt informatie gegeven over alle producten van de verzekeraar, maar voor advies moet altijd contact opgenomen worden met de tussenpersoon.
Als je als bezoeker nog geen Erasmus tussenpersoon hebt, kan je je gegevens online invullen en versturen. De adreslijst van tussenpersonen in de buurt wordt dan per post toegezonden. Erasmus is druk bezig deze zoekmogelijkheid online aan te bieden, voorzien van een routekaart naar de dichtstbijzijnde adviseur.
Extranet
Voor de bij Erasmus Verzekeringen aangesloten tussenpersonen is een extranet beschikbaar. Via een wachtwoord en een loginnaam kan toegang verkregen worden.
Dit deel is nog sterk in ontwikkeling. Op korte termijn kan de tussenpersoon daar algemene informatie vinden en is het mogelijk om aanvraagformulieren en polisvoorwaarden te downloaden. Op termijn is het ook de bedoeling dat Erasmus via dit extranet zijn backoffice openstelt voor de tussenpersoon. “Maar”, verzucht de marketeer, “eerst de euro, daarna kunnen we weer leuke dingen gaan doen”.

Reageer op dit artikel