nieuws

PVF: ‘Beleggingshypotheek vereist verantwoord advies’

Archief

Achmea-dochter PVF Hypotheken heeft een beleggingshypotheek op de markt gebracht. Aflossing van de lening vindt plaats met de opbrengst van een beleggingsrekening van Avéro Achmea.

Bij de introductie van de nieuwe hypotheek benadrukt PVF in een brief aan het intermediair dat de kwaliteit van het beleggingsadvies gewaarborgd moet zijn. “Mits verantwoord geadviseerd is de PVF Beleggingshypotheek een prima product voor een flink deel van uw klanten.” Om te bemiddelen in de fondsen, moet de tussenpersoon een aanstellings- of cliëntenremisiersovereenkomst hebben met Avéro. Een dergelijke overeenkomst kan de tussenpersoon overigens schriftelijk aanvragen, waarna een aanstellingspakket wordt toegestuurd.
Het doelkapitaal (minimaal het deel van de lening boven 75% van de executiewaarde) kan worden opgebouwd door eenmalige storting of door periodieke inleg. Een storting kan ook tegen een variabele rente op de rekening worden ‘geparkeerd’, zonder dat met het bedrag wordt belegd. De provisie over de beleggingsrekening bedraagt 2% van de inleg in de fondsen en 0,3% over de waarde van de portefeuille op jaarbasis, per maand berekend.
Vijf fondsen
Er kan worden belegd in vijf Avéro-fondsen; bij switchen wordt 0,5% van de transactiewaarde in rekening gebracht. Verder worden bij aan- en verkoop van aandelen de op- en afslagmethode gehanteerd. Op- en afslag bedragen maximaal respectievelijk 1,5% en -1,5%. Bij uitbreiding van het beleggingsfonds kan een kapitaalbelasting van 0,55% in rekening worden gebracht. “In vergelijking met vele andere beleggingsfondsen, die 2,5 à 3,0% op- en afslag hanteren, zijn deze kosten laag. Overigens zijn deze kosten veelal uitsluitend te vinden in het prospectus van het betreffende fonds”, meldt PVF.
Tussentijdse opname van de beleggingsrekening is mogelijk bij leningen zonder Nationale Hypotheek Garantie; de klant kan het meerdere boven 120% van het vastgestelde groeikapitaal opnemen. Het groeikapitaal is het minimale bedrag dat op de rekening moet staan om de hypotheek aan het eind van de looptijd te kunnen aflossen.

Reageer op dit artikel