nieuws

Portefeuille van Onderlinge 1719 krimpt

Archief

Uitkering van twee collectieve gemengde verzekeringen met gesepareerde beleggingsdepots heeft de portefeuille van de Onderlinge van 1719 flink doen krimpen.

Het aantal verzekerden slonk met 16% tot 7.317. Het brutopremie-inkomen daalde navenant tot f 469.000 (580.000), net als de nettowinst die terugliep tot f 169.000 (239.000). Het eigen vermogen van de oudste levensverzekeraar van ons land steeg wel, tot ruim f 5,5 (4,5) mln.
In het ludieke jaarverslag maakt de Haarlemse maatschappij melding van de aankoop van een (tweedehands) computer. “Het maakt het gebruik van de ganzenveer nog niet overbodig.”
Verder klaagt de oude maatschappij over de verplichting, in het kader van het nieuwe belastingstelsel, om sofi-nummers van verzekerden aan de Belastingdienst te moeten doorgeven. “Wij vragen ons af op basis van welk wetsartikel verzekeraars kunnen worden verplicht gegevens te verzamelen die men zelf niet bezit en die vervolgens aan derden moeten worden verstrekt.” Volgens de Onderlinge van 1719 gaat een dergelijk verzoek “de capaciteit” van de op vrijwillige basis geleide maatschappij “te boven”.

Reageer op dit artikel