nieuws

‘Politiek bemoeit zich met zaken die haar niet aangaan’

Archief

In de politiek worden te weinig principiële discussies gevoerd over de wetgeving ten aanzien van de financiële branche. Dat is de mening van bedrijfsjurist Corry Geertsema, die zich erover verbaast dat sommige politieke partijen het zonder enig voorbehoud opnemen voor de consument.

“Ik wil graag reageren op het stuk ‘Hypotheekadviseurs en tussenpersonen: lid van een criminele organisatie?’ van Rob Peeters (AM 20, pag. 42). Inhoudelijk ben ik het eens met wat hij schrijft. Ik zou aan deze discussie echter nog een dimensie willen toevoegen en in mijn ogen een niet onbelangrijke.
Ik mis de principiële stellingname over de vrijheid van handelen. Het gaat hier om de beloningsstructuur die geldt tussen een verzekeraar en een tussenpersoon. Deze afspraak gaat beide partijen aan en verder niemand. Naar mijn mening hebben we het hier om de contractsvrijheid die ten principale onderdeel is van het Nederlandse recht. Alle goede (?) bedoelingen van politieke partijen en Consumentenbond ten spijt.
Maar het is ook een gegeven dat er in de politiek, waar dit onderwerp uiteindelijk terechtkomt, geen of nauwelijks principiële discussies worden gevoerd. De afgelopen jaren is wel bewezen waar dit allemaal toe leidt: ad-hocwetgeving, besluiten om omissies te repareren, besluiten om overkill te repareren, besluiten om wetgeving te verduidelijken – wetgeving die na vijf à tien jaar weer moet worden herzien (pensioen- en prepensioenwetgeving, Brede Herwaardering), noem maar op.
Dat de Consumentenbond het opneemt voor de consument is logisch, daar ontleent de bond immers zijn bestaansrecht aan. Of zij met haar stellingname gelijk heeft, is overigens weer een andere vraag. Dat sommige politieke partijen het zo rücksichtslos opnemen voor de consument is verbazingwekkend en getuigt van weinig principieel inzicht.
Het is niet te hopen dat de politieke partijen volharden in dit streven zich, al dan niet onder druk van belangenorganisaties, te willen bemoeien met zaken die hen niet aangaan. Aan de ene kant wordt hoog opgegeven van de terugtrekkende overheid en eigen verantwoordelijkheid van elk individu en aan de andere kant heeft de overheid een soort bemoeizucht die haar grenzen niet kent.
Er is niets mis mee om raamwetgeving te ontwerpen, die de mogelijkheid biedt om uitwassen in een bepaalde sector te voorkomen. Een aantal incidenten heeft duidelijk gemaakt dat die behoefte er wel degelijk is. Anderzijds heeft ook de consument een taak om kritisch met de geboden informatie om te gaan. Blijkt de informatie onjuist of misleidend te zijn, dan kan vaak een beroep gedaan worden op diverse instanties zoals klachtenregelingen, ombudsman en de rechter. Maar om ter voorkoming van uitwassen de beloningsstructuur in private verhoudingen te gaan voorschrijven en openbaarheid van beloning te eisen, dat gaat mij te ver.”
Corry Geertsema is bedrijfsjurist bij Acadium Bastion Financieel Adviseurs.

Reageer op dit artikel