nieuws

Polisbank gaat de strijd met ABZ aan

Archief

Als reactie op de introductie van Polisvoorwaarden On Line (ABZ) heeft IFC Systems besloten een groot gedeelte van haar Polisbank-database voor iedereen vrij toegankelijk te maken.

IFC garandeert de bezoeker van Polisbank gratis toegang tot ten minste hetzelfde bestand als datgene dat via de ABZ-databank ABZ te raadplegen is. Daarnaast zullen de bestanden van een aantal extra maatschappijen worden ontsloten.
IFC-directeur Guus Landheer erkent dat dit een defensieve reactie is op het besluit van ABZ. “Vanaf het moment dat de plannen van ABZ bij ons bekend waren, hebben wij getracht een vorm van samenwerking op dit terrein met ABZ te vinden. Helaas is dat door ABZ steeds afgehouden. Wij hebben Polisbank reeds enkele jaren geleden in de markt gezet en we zijn van mening dat de gebruiker meer gebaat zou zijn bij een samenwerkingsvorm dan bij de ontwikkeling van twee, ogenschijnlijke gelijkwaardige, initiatieven. Nu ABZ toch gemeend heeft haar eigen product naast Polisbank aan te moeten bieden aan de markt, hebben wij geen andere keuze.”
Polisbank Silver
De gratis Polibank-variant is nu onder de naam ‘Polisbank Silver’ toegankelijk via de website www.polisbank.nl. Via deze site kan ook toegang verkregen worden tot de betaalde, meer uitgebreide variant, die onder de naam ‘Polisbank Gold’ verder gaat.
Polisbank Silver biedt toegang tot de polisvoorwaarden van achttien maatschappijen (1.300 documenten). ABZ biedt toegang tot zestien maatschappijen. De Gold-variant biedt toegang tot 86 maatschappijen, ongeveer 2.800 documenten, en kost e 125 per jaar. Eventueel is een zogeheten offline versie beschikbaar. Landheer benadrukt dat elke mogelijke uitbreiding op de ABZ-database direct ook voor de Polisbank-gebruiker ingevoerd zal worden.

Reageer op dit artikel