nieuws

P&O adviesbureau Weltevrede komt met EB-softwarepakket

Archief

Weltevrede Adviseurs (Rijswijk), een adviesbureau op het gebied van personeel en organisatie, heeft het softwarepakket EB Works uitgebracht. Met dit pakket kunnen zowel werkgevers als werknemers inzicht verkrijgen in verzekerbare arbeidsvoorwaarden.

Het pakket EB Works is door directeur Willem Weltevrede enige tijd geleden gekocht van Informatikum, nu onderdeel van ABZ. Informatikum bracht het pakket uit onder de naam Employee Care System.
Weltevrede heeft het pakket doorontwikkeld en gebruikt het als communicatiemiddel over arbeidsvoorwaarden met een “P&O insteek”. “Mijn cliënten verwachten dat ik alle regelingen die voor hun bedrijf gelden, dus ook cao-afspraken, kan doorrekenen voor ze. Wij zijn met dit pakket in staat om voor werknemers van de klant ‘persoonlijke verslagen’ te maken, waarin alles is opgenomen wat de werkgever voor hem regelt. Dit betreft niet alleen pensioen en ziektekosten, maar alles. Het pakket biedt verder de mogelijkheid te communiceren met andere instanties, zoals arbodiensten, verzekeraars, salarisadministraties. Belangrijk is ook de mogelijkheid tot het doorrekenen van het uitruilen van arbeidsvoorwaarden. Dit begint langzaam maar zeker belangrijker te worden. In een aantal cao’s zijn deze uitruilmogelijkheden al opgenomen.”
Weltevrede wil het pakket nu ook onder de aandacht van het intermediair brengen. “Informatikum heeft het toentertijd ontwikkeld voor tussenpersonen. Ik denk dat met wat wij hebben toegevoegd aan het pakket het nu nog interessanter voor ze geworden is. De tussenpersoon is in staat om zelf bedrijfsspecifieke regelingen op te nemen in het pakket. Via het ‘persoonlijk verslag’ -in andere pakketten wordt dat het Personal Benefit Statement genoemd – kan hij de werknemer ook attenderen op andere producten die voor hem van belang zijn. Bijvoorbeeld in het kader van een pensioengat.”
Kosten
Het pakket EB Works is vooral bedoeld voor bedrijven tot honderd werknemers. “Voor bedrijven met meer werknemers verrichten we maatwerk.” Het pakket is via intranetten en extranetten beschikbaar en is in twee versies leverbaar; EB Works Pro en EB Works Basic. Verder bestaat de mogelijkheid enkele modules los bij te kopen. De Pro-versie kost eenmalig ( 17.500 en jaarlijks ( 5.250 aan onderhoud en gebruikersondersteuning. Het Basic-pakket kost eenmalig ( 7.500 en voor onderhoud moet jaarlijks een bedrag van ( 2.500 uitgetrokken worden.
In de Pro-versie van het pakket kunnen tussenpersonen en werkgevers zelf de bedrijfsspecifieke regelingen toevoegen. In de Basic-versie wordt dat door Weltevrede gedaan tegen een uurtarief. Losse modules kunnen bijgekocht worden. Zo kost de module ‘uitruil arbeidsvoorwaarden’ ( 2.500, met een jaarlijks onderhoudsprijs van ( 750.
In januari wil Weltevrede het pakket breder in de markt gaan zetten. “Wij staan in januari op de P&O Beurs en dan gaan we het pakket echt lanceren. In de afgelopen twee maanden ben ik al wel op bezoek geweest bij ruim 150 tussenpersonen die naar aanleiding van een brief interesse hadden getoond in het pakket.”

Reageer op dit artikel