nieuws

PGGM Verzekeringen verder als Careon

Archief

PGGM, het pensioenfonds voor de sector zorg en welzijn, doopt zijn verzekeringsdochter per 1 januari om in Careon. De Wet verplicht deelneming in een bedrijfspensioenfonds (Wet BPF) verbiedt vanaf dat moment het gebruik van de naam en het logo van het pensioenfonds. Om die reden werd ABP Verzekeringen onlangs omgedoopt in Loyalis.

PGGM benadrukt in het persbericht dat het sinds 1 januari van dit jaar volgens dezelfde Wet BPF werknemers (niet-polishouders) al niet meer mocht attenderen op de eigen verzekeringsdochter. “Nu ook de naam en het logo van Careon geen gelijkenis meer tonen met het moederbedrijf PGGM, is de link tussen het pensioenfonds en de verzekeringsdochter niet langer zichtbaar.”
In een nieuwsbrief aan werkgevers laat PGGM echter niet na om te benadrukken dat de naamswijziging in de praktijk geen enkele verandering teweeg zal brengen. “Net als nu zult u voornamelijk contacten onderhouden met PGGM. Careon is net als haar voorganger PGGM Verzekeringen een dochter van PGGM. Verzekeringspremies worden dus nog steeds belegd door de specialisten van PGGM.”
Careon blijft exclusief werken voor werkgevers en werknemers in de sector zorg en welzijn. “Bij Careon worden de verzekeringsdiensten en -producten ondergebracht die niet gelieerd zijn aan de collectieve pensioenregeling.” Als voorbeelden noemt PGGM de Stamrechtverzekering, de Direct Ingaande Lijfrente en het Ziektewet Maatplan en het Pemba Maatplan.
PGGM Verzekeringen was over boekjaar 2000 goed voor een premie-inkomen van ( 202 (162) mln, waarvan ( 149 (107) mln voor Leven en ( 53 (65) mln voor Schade. Het totale nettoresultaat was ( 38,6 (3,3) mln, waarvan ( 36,6 (5,1 mln uit schadeverzekeringen.
Integraal advies
Pensioenfonds PGGM komt overigens binnenkort met een nieuw pensioenproduct, ter uitbreiding van de collectieve regeling. “Binnen fiscale grenzen kunnen deelnemers op basis van vrijwilligheid hun pensioen verhogen”, zo prijst het pensioenfonds het Extra Pensioen aan. PGGM voegt daar nog andere voordelen aan toe. “Door de gehele pensioenvoorziening onder één dak te brengen, kan PGGM een integraal advies geven, tegen zeer lage kosten. Het sparen gebeurt via de salarisadministratie, vanuit het brutosalaris, dus fiscaal interessant.”
De Wet BPF verbiedt overigens vrije uitwisseling van databestanden van het pensioenfonds aan commerciële (verzekerings)dochters.
Het nieuwe logo van Careon Verzekeringen.

Reageer op dit artikel