nieuws

Pensioen- en Verzekeringskamer: ‘eurobeeld’ in mei iets beter

Archief

Een nieuw onderzoek per 1 mei naar de vorderingen van verzekeraars met de invoering van de euro heeft de toezichthouder een “licht beter” beeld gegeven dan de inventarisatie per 1 januari. “Er zijn minder instellingen waar zich problemen voordoen en de aard van de problemen wordt minder groot.”

Dat zegt Dirk Witteveen, voorzitter van de Pensioen- Verzekeringskamer (PVK). “Er is geen reden voor paniek. Maar ik zeg ook niet: ‘Ga maar rustig slapen, alles komt goed’. We hebben nog maar weinig tijd tot onze beschikking om problemen bij te sturen.”
Na een eerste inventarisatie in januari van dit jaar, concludeerde de PVK nog dat “de beschikbare capaciteit bij verzekeraars nauwelijks toereikend zou zijn om de euro goed in te voeren”. De toezichthouder vreesde voor capaciteitsproblemen en uiteindelijk fouten. De PVK hekelde toen ook het ontbreken van noodscenario’s bij veel maatschappijen (zie AM 10, pag. 1).
Niet reëel
Witteveen maakt zich desondanks niet al te veel zorgen over de overgang naar de euro. “In de pensioen- en verzekeringssector zijn er geen kasstromen en vinden er geen uitbetalingen per 1 januari plaats. Er is dus tijd om eventuele fouten te herstellen. En ja, als maatschappijen na de jaarwisseling in hun folders nog in guldens communiceren, dan hoop ik dat ze door de markt worden afgestraft.” Maar guldens in officiële polissen is erger? “Ach, zolang het in het voordeel van de consument is…”
Vorig jaar vaardigde de toezichthouder in het kader van de euro-voorbereiding nog het ‘dwingende advies’ uit om per 1 januari 2001 in externe uitingen (brochures, offertes en polissen) zowel in guldens als in euro’s te communiceren. Uit het januari-onderzoek bleek dat 80% van de verzekeraars zich daar niet aan heeft gehouden. Witteveen begrijpt wel waarom. “Dat advies is zonder overleg met de branche tot stand gekomen en is niet reëel gebleken. Dat had dus anders gemoeten.”

Reageer op dit artikel