nieuws

Particuliere poot van CZ boekt meer winst

Archief

Bij het particuliere bedrijf van CZ steeg vorig jaar de nettowinst van f 77,4 mln naar f 109,9 mln.

De CZ groep had vorig jaar 510.400 particuliere ziektekostenverzekerden. Dat zijn er 37.400 minder dan in 1999. Het premie-inkomen uit particuliere (hoofd)verzekeringen inclusief standaard(pakket)polissen steeg van f 821,3 mln naar f 866,4 mln. Het technisch resultaat kwam uit op f -44,9 (-36,3) mln. Het resultaat verslechterde mede door het vertrek van kleine zelfstandigen die een relatief goed risico vormden. Het eigen vermogen bedroeg f 1,5 (1,2) mjd.
De aanvullende (particuliere) verzekeraar had een premie-inkomen van f 179,5 (145,5) mln. Het verzekeringstechnisch resultaat daalde van f -20,9 mln naar f -69,8 mln en de nettowinst van f 36,8 mln naar f 10,8 mln. Deze resultaten werden negatief beïnvloed door een andere systematiek van doorbelasting van beheerskosten door het ziekenfonds naar de aanvullende verzekeraar. Het eigen vermogen kwam uit op f 814,7 (710,3) mln. In de reserves zijn opgenomen de reserves van het opgeheven vrijwillige ziekenfonds. Over de besteding van dergelijke reserves hebben de verzekeraars afspraken gemaakt(25% in een landelijk fonds en 75% door de verzekeraars te besteden voor speciale zorgprojecten). Bij CZ was hiermee vorig jaar f 3,6 (0,3) mln gemoeid.
Het ziekenfonds had vorig jaar 1.264.300 (1.167.800) verzekerden van wie 1.203.400 (1.117.800) met een aanvullende verzekering. Het fonds had een premie-inkomen van f 3,31 (2,97) mln, waarvan f 385 (339) mln uit nominale premies. Het nettoresultaat kwam uit op f 133,9 (70,5) mln. De statutaire reserve daalde door een herziening rendementstoerekening van f 107,0 mln naar f 84,5 mln.

Reageer op dit artikel