nieuws

Opnieuw ‘Financiële verslaggeving verzekeraars’

Archief

Het Erasmus Finance & Insurance Centre organiseert dit jaar opnieuw de postacademische cursus ‘Financiële verslaggeving verzekeraars’.

De cursus, die op 12 en 19 juni wordt gehouden, heeft als doel in korte tijd een brede en diepgaande kennis te bieden van de specifieke onderwerpen op het vlak van de financiële verslaggeving door verzekeraars.
Op 21 juni wordt aansluitend een actualiteitencursus geboden: ‘Nieuwe verslaggevingsregels verzekeraars’. Hierbij wordt ingegaan op de komende veranderingen in de Nederlandse wet- en regelgeving inzake de verslaggeving door verzekeraars.
Beide cursussen worden gegeven door professor Alfred Oosenbrug. Hij is tevens auteur van het onderzoeksrapport dat ten grondslag lag aan de door de ministers van Financiën en Justitie uitgebrachte beleidsnotitie ‘Financiële verslaggeving verzekeringsmaatschappijen’.
De kosten voor de cursus bedragen f 1.195. De actualiteitencursus kostf 695. Volgt men beide cursussen, dan bedragen de kosten f 1.495. Meer informatie via het Erasmus Finance & Insurance Centre, 010-408.12.97.

Reageer op dit artikel