nieuws

OOM heeft nieuwe ziektekostenpolis buitenland

Archief

Nicheverzekeraar OOM lanceert begin 2002 een nieuwe polis: de Ziektekostenverzekering Bedragenpolis Buitenland.

De Bedragenpolis Buitenland, die een werelddekking heeft, geeft uitsluitend dekking voor ziekenhuisopname, samenhangende kosten, en niet-klinische medische behandelingen die ook wel in ziekenhuizen worden uitgevoerd (bijvoorbeeld staaroperaties). Andere niet-klinische kosten zoals de kosten voor huisarts en medicijnen worden niet vergoed.
De polis vergoedt de kosten tot maximaal het verzekerde bedrag. Het verzekerde bedrag is 150 maal de gekozen verpleegprijs per dag. Het gaat hierbij om een reële verpleegprijs in het land van verblijf. De verzekerde die naar een ander buitenland vertrekt moet opnieuw een verpleegprijs kiezen.
De premie is leeftijdsafhankelijk en loopt in stappen van 5 jaar door tot het 100e jaar. De maximum acceptatieleeftijd is 69 jaar.
De Bedragenpolis Buitenland is een afsplitsing van de Ziektekostenverzekering Doorlopend. Omdat de resultaten op de Ziektekostenverzekering Doorlopend niet denderend zijn, heeft OOM de buitenlanddekking uit deze polis gehaald (en in gewijzigde vorm voortgezet als Bedragenpolis Buitenland).
De Ziektekostenverzekering Doorlopend wordt nu als binnenlandpolis voortgezet. De dekking wordt niet veranderd.

Reageer op dit artikel