nieuws

OOM boert beter in ziektekosten

Archief

Special-riskverzekeraar OOM zag vorig jaar het brutopremie-inkomen ziektekosten stijgen tot f 18,7 (17,2) mln. Het technisch resultaat steeg naar f 2,2 (1,3) mln.

Global Care, de ziektekostenverzekeraar van OOM, voert polissen voor mensen die ons land binnenkomen en ons land uit gaan, en voor mensen in ons land die zich moeilijk elders kunnen verzekeren.
OOM Schadeverzekering had een brutopremie van f 9,8 (9,1) mln en een technisch resultaat van f 2,6 (1,3) mln. Deze maatschappij voert polissen voor brand, vandalisme, ongevallen, arbeidsongeschiktheid en een grafmonumentenverzekering. Dit laatste product werd vernieuwd; de dekking werd uitgebreider en de premie lager. Mede hierdoor en door de samenwerking met De Steenklip, een grote leverancier van grafmonumenten, nam het aantal polissen toe.
OOM Molest had een brutopremie van f 0,9 (0,9) mln en een technisch resultaat van f 0,4 (0,2 mln. Bij OOM Molest kunnen kortlopende polissen worden gesloten door mensen, bijvoorbeeld journalisten en medici, die naar brandhaarden vertrekken.
Het totale brutopremie-inkomen bij OOM bedroeg f 28,7 (26,4) mln en de omzet f 31,0 (28,8) mln. Het technisch resultaat kwam uit op f 4,7 (2,5) mln en de nettowinst op f 4,9 (3,8) mln.
De cijfers over 1999 wijken sterk af van de vorig jaar over 1999 gepubliceerde bedragen. Als gevolg van een structuurwijziging worden de reserves op een andere manier toegerekend.

Reageer op dit artikel