nieuws

Ook starterslening voor Nijmegenaren

Archief

De gemeente Nijmegen gaat een starterslening introduceren, waarmee huishoudens met een laag inkomen toch een huis kunnen kopen.

Daarvoor wordt gebruik gemaakt van gelden uit het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. De gemeenten Almere en Gemert-Brakel bieden deze lening al aan. De lening overbrugt het verschil tussen de maximale lening volgens NHG-normen en de aankoopkosten van de woning. De lening is aanvankelijk renteloos en aflossingsvrij; rente en aflossing groeien na verloop van tijd mee met het inkomen. De voorwaarden voor de regeling worden de komende maanden uitgewerkt.
Daarnaast kijkt het college van burgemeester en wethouders van Nijmegen met de woningbouwcorporaties naar de mogelijkheid starters te helpen via Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE). Daarbij worden woningen door corporaties onder de marktwaarde verkocht aan starters. De eigenaar is dan verplicht de woning terug te verkopen aan de corporatie tegen een vastgestelde minimumprijs. De eventuele waardevermeerdering wordt gedeeld door de bewoner en de corporatie.

Reageer op dit artikel