nieuws

ONVZ: ‘Eerst vraaggestuurde zorg creëren, dan stelsel aanpakken’

Archief

Eerst vraaggesturde zorg creëren en dan pas het het zorgverzekeringsstelsel wijzigen. ONVZ-directeur Dick van Boven is voorstander van deze volgorde. Hij vreest echter, dat het kabinet zich vooral zal gaan richten op de toekomst van het stelsel, en de toekomst van de zorg zal ‘laten liggen’.

Een systeem van vraaggestuurde zorg brengt grote verantwoordelijkheden met zich mee voor verzekeraars en zorgaanbieders. Als verzekeraars moeten zorgen dat er voldoende zorgcapaciteit is, houdt dit bijvoorbeeld in dat zij ook verantwoordelijk zijn voor de opleidingen in de zorg. Door verzekeraars dergelijke verantwoordelijkheden te geven, kunnen zij onder meer zorgen voor het oplossen van het wachtlijstenprobleem. “Dat bereik je niet door uitsluitend het zorgverzekeringssysteem te wijzigen.”
Volgens Van Boven zijn de verzekeraars klaar voor een ommezwaai van aanbodgestuurde zorg naar vraaggestuurde zorg. Dat zou trouwens niet ineens moeten gebeuren, maar (per dekkingscluster) in fases. “Als dit proces is voltooid, wordt het – over pakweg een jaar of tien – pas tijd om het verzekeringsstelsel te wijzigen. Ons duale stelsel kan nog jaren mee. De huidige problemen worden immers niet veroorzaakt door het verzekeringsstelsel maar door het feit dat de overheid de zorg aanstuurt via het aanbod.”
Vraaggestuurde zorg staat centraal in het SER-advies over een verplicht basispakket voor alle Nederlanders (zie AM1/2, pag. 12). Dit advies is bedoeld ter ondersteuning van de ontwikkeling van de kabinetvisie die binnenkort naar buiten wordt gebracht. Van Boven vreest echter dat het kabinet “een heldere visie ontbeert en om de (politieke) aandacht daarvan af te leiden, zich breedvoerig zal uitlaten over het verzekeringsstelsel”.
Meer schade
Het particuliere bedrijf van ONVZ had medio vorig jaar 105.811 verzekerden. Dat is 8% minder dan medio 1999. De daling is een gevolg van de ‘zelfstandigenmaatregel’. Het grootste deel van die ‘overstappende’ zelfstandigen heeft zich verzekerd bij het – vooral daardoor sterk groeiende – ONVZ-ziekenfonds. Het brutopremie-inkomen steeg met 5,5% van f 175,8 mln naar f 185,4 mln.
Het totale schadebedrag (exclusief behandelingskosten) steeg – ondanks het verminderde verzekerdental – met 1,2% van f 169,9 mln naar f 172,0 mln. Volgens commercieel directeur Frans van Rijn is dit verslechterde resultaat niet te wijten aan een bepaalde polisvorm (bijvoorbeeld aan de zeer uitgebreide Topfit) of aan een bepaald label. ONVZ is namelijk ook risicodrager voor de labels Aegon, ABN Amro en ZLM (zie kader). Over de bijdrage van deze labels aan bijvoorbeeld de productie, wil ONVZ niets zeggen.
Het nettoresultaat steeg met 121,3% van f 1,09 mln naar f 2,40 mln.
De vrije reserves van het particuliere bedrijf van ONVZ stegen met 1,4% naar f 102,5 mln. Het balanstotaal steeg met 10,6% tot f 226,4 mln.
Ziekenfonds en intermediair
Het intermediair verwacht volgens ONVZ bij het ziekenfondsproduct dezelfde soepele afwikkeling als bij het particuliere product. Maar dat kan niet altijd worden gegeven. “Meer en meer blijkt dat het ziekenfondsproduct voor het intermediair ingewikkeld is”, stelt ONVZ. “Maar als gevolg van de wet- en regelgeving moet bij een fondsverzekering, onder meer bij het sluiten, aan zware administratieve voorwaarden worden voldaan. Daardoor is meer dan de helft van de aanvragen die wij ontvangen voor een ziekenfondsverzekering incompleet. Het kost dan veel tijd om de ontbrekende gegevens alsnog te verkrijgen.”
Het ziekenfonds van ONVZ is vorig jaar, voornamelijk dankzij de ‘zelfstandigenmaatregel’, gegroeid van ruim 7.000 verzekerden naar 33.000 verzekerden. Inmiddels zijn het er 37.000 onder wie meer dan 25.000 kleine zelfstandigen. Van de verzekerden heeft 83% een aanvullende (Topfit-, Optifit- of Benfit-)dekking. De technische baten stegen met 220% tot f 42,4 miljoen. Doordat de schade met 200% steeg, bleef het negatieve resultaat beperkt tot f 1 (0,8) mln. “Op het verstrekkingenbudget behaalden we een positief resultaat van f 3 mln, maar op het beheerskostenbudget was een tekort van f 6,7 mln”, zei ONVZ-directeur Van Boven. Hij pleitte wederom voor een extra budget voor fondsen met aanloopkosten. “Vorig jaar is het budgetsysteem iets verbeterd, maar het is nog onvoldoende.”
ZLM-ziektekostenlabel verdwijnt
Verzekeraar ZLM voert nu onder eigen label ziektekostenpolissen voert van ONVZ, maar zal dit volgend jaar onder ONVZ-label doen. Volgens ONVZ-directeur Dick van Boven is de ZLM-portefeuille te klein voor de kosten die een eigen label met zich meebrengt.
ONVZ op internet
Dezer dagen is de ONVZ-website (www.onvz.nl) officieel van start gegaan. De site bevat algemene informatie en productinformatie en is voorlopig gericht op consumenten die nog geen relatie met ONVZ hebben. Er kunnen online offertes worden aangevraagd en de integrale polisvoorwaarden zijn in te zien. In een tweede fase worden functies voor verzekerden toegevoegd en in een derde fase voor het intermediair.

Reageer op dit artikel