nieuws

Omzetgroei vooral bij grote NVA-kantoren

Archief

De omzet van assurantiekantoren die lid zijn van de NVA is in de eerste zes maanden van dit jaar in grote lijnen gegroeid. Vooral bij de grotere kantoren (vanaf ( 2 mln jaaromzet) is de omzet gestegen.

Die conclusie volgt uit het halfjaarlijkse conjuntuuronderzoek van de intermediairorganisatie. Net als over geheel 2000 zorgen in het eerste halfjaar van 2001 de provisies uit schadeverzekeringen voor de groei. Een gemiddeld NVA-kantoor liet op schadegebied een groeipercentage van 8,3% noteren. Bij de kleine bedrijven was dat maar 2,4%, terwijl kantoren met een omzet van ( 2 mln tot ( 3 mln tot een stijging van 13,2% kwamen.
Bij levensverzekeringen meldt de NVA “een omzetgroei”; een specificering blijft hier achterwege. Wel worden de beste groeicijfers toegerekend aan de grotere kantoren. De inkomsten uit hypotheken geven net als vorig jaar een daling te zien; het grootst bij kantoren met een omzet tussen ( 0,7 mln en ( 1,2 mln, namelijk -6,8%.
Voor het eerst in jaren werd het personeelsbestand bij een gemiddeld NVA-kantoor niet groter. Alleen bij bedrijven met een omzet tussen ( 2 mln en ( 3 mln nam het personeel met 7% toe. Deze cijfers zijn exclusief het effect van overnames. Liefst 20% van de deelnemers aan het onderzoek heeft in het eerste deel van dit jaar een portefeuille overgenomen. Bij kantoren met een omzet boven ( 3 mln heeft 47% een aankoop gedaan.
Briefpapier
Volgens het conjunctuuronderzoek komt 41% van de omzet van een gemiddeld NVA-kantoor uit de zakelijke markt. Die gemiddelde omzet is op jaarbasis (cijfers 2000) bijna ( 3 mln. De verdeling particulier/zakelijk geeft de grote diversiteit aan binnen het NVA-ledenbestand: het aandeel van de zakelijke markt in de omzet varieert namelijk tussen 0% en 100%. Bij de kleinste bedrijven is dat gemiddeld 31% en bij de grootste bedrijven 53%.
Van de respondenten op het conjunctuuronderzoek maakt 93% op zijn briefpapier melding van het lidmaatschap van de NVA; 7% doet dat dus niet. Bij ruim 40% van de leden is het kantoor van buiten te herkennen als NVA-lid. Opvallend is dat de grote kantoren het lidmaatschap actiever zeggen uit te dragen dan kleine.

Reageer op dit artikel