nieuws

Ohra pleit voor halfjaarlijkse overstap zorgverzekering

Archief

Zorgverzekeraar Ohra onderzoekt of het mogelijk is verzekerden twee maal per jaar de gelegenheid te bieden over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

“We onderzoeken of het administratief mogelijk is verzekerden een tweede overstapmoment aan te bieden. Het probleem daarbij is dat er gebroken jaren gaan optreden: traditioneel wordt veel wetgeving per 1 januari van kracht en dat kan van invloed zijn op de lopende polis. De polisvoorwaarden zouden daardoor gedurende de looptijd aangepast moeten worden. We gaan niet over één nacht ijs, maar we onderzoeken het serieus”, aldus Ohra-directeur Hugo Keuzenkamp.
De verzekeraar signaleert dat het merendeel van de particuliere verzekerden geen gebruik meer lijkt te maken van de overstapmogelijkheid naar goedkopere alternatieven, omdat ze onder druk moeten beslissen en twijfels hebben of ze geaccepteerd worden bij een nieuwe verzekeraar. “Consumenten hebben nu slechts vier weken de tijd om op zoek te gaan naar een andere polis, als de aanbieding van hun huidige verzekeraar tegenvalt”, zegt Keuzenkamp. “Vaak durven ze niet op te zeggen voordat ze op een andere polis zijn geaccepteerd. Het nu-of-nooit-effect moet eraf.”
Keuzenkamp baseert zich op eigen analyses en klantcontacten die het concern de laatste tijd gehad heeft. Daaruit zou blijken dat veel particulieren niet overstappen naar een goedkoper alternatief omdat ze niet alle consequenties kunnen overzien binnen de korte termijn waarin ze dat besluit moeten nemen.
Overigens denkt Keuzenkamp niet dat de oplossing ligt in het verlengen van de beslistermijn. “Mensen hebben nu eenmaal de neiging dit soort beslissingen tot het laatste moment uit te stellen. Psychologisch werkt het veel beter het aantal keuzemomenten in het jaar uit te breiden.”
Niet enthousiast
Zorgverzekeraars Nederland heeft niet enthousiast gereageerd op het plan en denkt dat er weinig verzekeraars zullen zijn die achter het plan staan. “Het leidt tot meer administratieve handelingen voor het in- en uitschrijven van verzekerden en het onderling verrekenen van lopende ziekenhuisrekeningen. Het kan leiden tot zulke grote financiële risico’s dat er ook twee keer per jaar een nieuwe premie moet worden vastgesteld”, aldus ZN.

Reageer op dit artikel