nieuws

Ohra introduceert reïntegratiepolis

Archief

Ohra is met een reïntegratieverzekering voor bedrijven op de markt gekomen. De polis dekt de kosten van reïntegratie(begeleiding) die door Ohra wordt verzorgd.

De reïntegratieverzekering regelt en verzekert de reïntegratie van de zieke werknemer met het doel hem of haar weer in het eigen bedrijf of elders aan het werk te krijgen. De premie bedraagt e 70 per medewerker voor bedrijven tot tweehonderd medewerkers.
De polis kan worden gecombineerd met de dekking voor ziekteverzuim, aanvullende arbeidsongeschiktheid en collectieve ziektekosten. Daarmee zijn de kosten van reïntegratie vanaf de eerste ziektedag verzekerd.
De verzekering vergoedt de kosten van onderzoek, bemiddeling en begeleiding van interventies door de Verzuim Management Centrale van Ohra. Ook zijn de behandelingskosten gedekt van dienstverleners en zorgaanbieders die worden ingezet. De interventies zijn gericht op de reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers met een prognose van langdurig verzuim van langer dan zes weken. De maximumvergoeding bedraagt e 3.500 tot e 7.000 afhankelijk van de gekozen combinatie van reïntegratieverzekering met een inkomensverzekering of collectieve zorgverzekering.

Reageer op dit artikel