nieuws

Nu ook particuliere Pro Life naar Anova

Archief

De particuliere verzekeraar Pro-Life gaat begin volgend jaar over van AXA naar Anova (Agis). Het Pro-Lifeziekenfonds maakte vorig jaar al deze ‘overstap’.

Pro Life is een ziektekostenverzekering voor mensen die afwijzend staan tegenover niet-levensbeschermende medische behandelingen, zoals euthanasie, abortus en verfraaiende chirurgie. De Pro-Lifepolis – die via verzekeraar UAP bij AXA terecht is gekomen – sluit dergelijke zaken dan ook uit. Het ziekenfonds, genaamd ‘Op weg naar Pro Life’ (‘Op weg’ omdat het ziekenfondsen niet is toegestaan een beperkt pakket te voeren), dat in 1996 vanuit de particuliere verzekeraar werd opgericht, ging vorig jaar juli over van AXA naar Anova. Een belangrijke reden hiervoor was dat AXA uitsluitend particuliere verzekeringen voert. De overstap van het particuliere bedrijf, dat net als het ziekenfonds ongeveer tienduizend verzekerden heeft, vindt Pro-Lifedirecteur Wim C. Gorissen jr “een logische stap”. “Het gaat om een kleinere groep verzekerden met een speciale achtergrond. Hun belangen kunnen bij bundeling beter worden behartigd.”
Volgend jaar gaat Pro Life bekijken hoe het polisaanbod kan worden gestroomlijnd. Ook de aanvullende ziekenfondsverzekeringen zullen worden aangepast, zodat deze meer zullen sporen met de particuliere dekking.
Overstap
Vooruitlopend op de juridische overdracht worden begin september al activiteiten – zoals de werving – bij Anova gebundeld. Gorissen stapt begin september ook over naar Anova. Omdat het Pro-Lifecluster bij Anova geen eigen directie zal krijgen, krijgt Gorissen (nu enig directeur van het particuliere bedrijf) daar waarschijnlijk de functie van manager. “Maar daarover is nog niets besloten.” Het personeel van Pro Life (Utrecht) heeft de keus gekregen bij AXA te blijven of mee te gaan naar Anova (Amersfoort). Over aantallen blijvende en overstappende personeelsleden wil Gorissen niets meedelen.
Samenwerking met DVZ
Gorissen is voorstander van een bundeling van belangenbehartiging op pro-lifegebied. Daarom zijn contacten aangeknoopt met DVZ, de verzekeraar van christelijke signatuur die sinds 1998 deel uitmaakt van Achmea. DVZ voert (sinds begin 1999) als enige naast Pro Life, een speciaal pro-lifeproduct, namelijk de ‘Keuzepolis’. Eind 1999 startte DVZ met een ziekenfondsverzekering die wordt ondergebracht bij Groene Land Achmea en waarvoor DVZ de Aanvullende Keuzepolis levert. “Ik hoop dat onze contacten zullen leiden tot een platform dat gezamenlijk de belangen gaat behartigen van deze verzekerden. Het gaat immers om een groep met principiële standpunten en een eigen identiteit”, zegt Gorissen.
Atze Bosma, commercieel medewerker van DVZ zegt dat ‘zijn’ bedrijf positief staat tegenover samenwerking. “Wij zouden samen een vuist kunnen maken voor een verzekering volgens christelijke normen en waarden.” De mogelijkheid van een fusie met Pro Life wijst Bosma resoluut van de hand. “Wij hebben 11.200 particuliere- en 1.300 ziekenfondsverzekerden, en vormen dus binnen het Achmea-concern een klein geheel. Maar dat is geen probleem. We zijn geheel zelfstandig en voeren een eigen beleid. Sinds wij overigens tot Achmea behoren, en een speciale pro-lifepolis voeren, zijn wij niet langer verzekeraar voor de regio Katwijk/Rijnsburg maar werken we landelijk.”

Reageer op dit artikel