nieuws

Nieuwe levenproductie van Aegon Nederland stijgt 33%

Archief

Aegon Nederland heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de nieuwe productie uit levensverzekeringen met 33% verhoogd tot e 125 (94) mln. Vooral de verkoop van collectieve levenproducten is toegenomen.

Het productiecijfer van Aegon komt tot stand door de koopsomomzet – e 548 (442) mln, een stijging van 42% – door tien te delen en de periodieke premies – e 70 (50) mln, een stijging van 40% – te totaliseren op jaarbasis.
De werkelijk geboekte omzet aan brutopremies kwam bij Aegon Nederland in het eerste kwartaal uit op e 1.717 (1.592) mln, een plus van 8%. De schadepremies stegen met 7% tot e 145 (135) mln, terwijl de premies in de branche Ongevallen/Ziekte met 17% toenamen tot e 83 (71) mln. Het brutopremie-inkomen Leven, veruit de grootste tak, kwam 7% hoger uit op e 1.489 (1.386) mln.
De verschillen in de vier door Aegon onderscheiden Leven-categorieën zijn groot. De koopsompremies voor garantieverzekeringen stegen met 11% tot e 170 (153) mln, terwijl het periodieke premie-inkomen uit de traditionele polissen juist met 3% afnam tot e 298 (307) mln. De koopsomstortingen voor (pensioen)verzekeringen waarbij de premies worden belegd voor risico van de polishouder schoten met 27% omhoog tot e 416 (328) mln. De unit-linkedverzekeringen tegen periodieke premie stegen met slechts 1% tot e 605 (598) mln.
De productie uit overige beleggingsproducten, waaronder aandelenlease, daalde in ons land met liefst 39% tot e 151 (249) mln. De spaarstortingen namen met 15% af tot e 885 (1.041) mln.
Winst
De nettowinst van het gehele Aegon-concern steeg met 15% tot e 617 (535) mln, bij een brutopremie-omzet van e 6,0 (5,8) miljard. Van die winst is e 182 (172) mln (+6%) afkomstig van Aegon Nederland. De levensverzekeringen brachten in de eerste drie maanden (bruto) e 210 (191) mln in het laatje: e 145 (144) mln uit traditionele levensverzekeringen en e 65 (47) mln uit beleggingspolissen.
Het brutoresultaat schadeverzekeringen bedroeg e 8 (10) mln en het resultaat Ongevallen/Ziekte was e 11(10) mln.

Reageer op dit artikel