nieuws

NBVA verwacht chaos met assurantiebelasting

Archief

Intermediairorganisatie NBVA vindt het wetsvoorstel voor heffing van assurantiebelasting bij tussenpersonen in die gevallen waarin zij zich laten belonen via abonnementen of uurtarieven, in de praktijk onuitvoerbaar. “Dit creëert chaos”, zo luidt de voorspelling vanuit Tiel.

Het voorstel vloeit voort uit de wijziging van de Wet op de Assurantiebemiddeling (Wabb) per 1 januari volgend jaar, waardoor andere beloningsvormen dan provisie mogelijk worden voor tussenpersonen. Nu wordt bij de meeste schadeverzekeringen (uitgezonderd medische varia en transport) 7% assurantiebelasting geheven over de premie inclusief provisie. De verzekeraars zorgen voor afdracht van die belasting. Om ook in 2002 belasting te kunnen heffen op schadeverzekeringen, wil het ministerie van Financiën tussenpersonen belasting laten betalen over hun honorarium, voorzover die beloning niet bestaat uit provisie.
Volgens de NBVA is het voorstel onduidelijk en “in zijn huidige vorm zelfs vrijwel onuitvoerbaar”. De standsorganisatie heeft daarom een ‘brandbrief’ gestuurd aan Financiën-minister Gerrit Zalm. Waar ligt de scheidslijn tussen assurantiebelasting en BTW, is één van de belangrijkste vragen die de NBVA aan Zalm stelt. “Wordt de tussenpersoon, analoog aan een financieel planner, BTW-plichtig over het onderdeel van zijn advies dat niet leidt tot het sluiten van een verzekering”, zo vraagt de NBVA. “En hoe kom je tot een rechtvaardig oordeel over het gedeelte van een abonnement waarvoor eventueel assurantiebelasting of BTW moet worden afgedragen? Hoe om te gaan met uurtarieven bij levensverzekeringen, waarover noch assurantiebelasting noch BTW is verschuldigd?”
De NBVA berijdt aan het slot van de brief haar stokpaardje dat het afschaffen van de wettelijke beloningsregels überhaupt een slecht plan is. Ze pleit er daarom nog maar eens voor de beloningsregels in de Wabb te handhaven. “Het ministerie zou eerst zijn huiswerk verder moeten doen en de consequenties van dit voornemen in volle omvang moeten onderzoeken, voordat het op de ingeslagen weg voortgaat.”

Reageer op dit artikel