nieuws

NBVA tegen commerciële organisaties in platform

Archief

De NBVA is geen voorstander ervan dat commerciële organisaties deel nemen in het op te richten platform voor zelfregulering, een initiatief van de Autotiteit-AFM. Het platform zou onder meer werkzaamheden op het gebied van opleiding en examens moeten uitvoeren om de Autoriteit-FM te ontlasten.

Het standpunt van de NBVA is een reactie op het voorstel van Dutch Insurance Group (DIG) om – naast onder meer NVA en NBVA – zitting te nemen in het op te richten overlegorgaan. NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader vindt niet dat organisaties die commerciële activiteiten tot primaire doelstelling hebben verheven, in het platform thuishoren. “Ik begrijp het standpunt van DIG best, maar ik vind dat de vormgeving en ontwikkeling van het toezichtregime moet worden begeleid door organisaties die een bredere verantwoordelijkheid dragen en algemene ideële grondslagen hebben.”
Van Voorst Vader meent dat het platform louter kan bestaan uit voor de bedrijfstak representatieve organisaties die zich in de breedte bezig houden met de ideële en bestuurlijke ordening van de bedrijfstak. “Ook dwingt de noodzaak om één en ander bestuurbaar en beheersbaar te houden tot een zo klein mogelijk aantal partijen. Ik kan me wel voorstellen dat organisaties als DIG worden ondergebracht in (sub)werkgroepen met een adviserende rol naar het platform.”

Reageer op dit artikel