nieuws

Movir wil ‘witte jassen en witte boorden’ meer bieden dan

Archief

aov’s

Movir wil voor de doelgroep, de vrije beroepsbeoefenaren, meer zijn dan aov-verzekeraar. Met het oog hierop is als aanvulling op de aov een waarnemingsverzekering en een vaste-kostenverzekering gelanceerd. Sinds kort kan het intermediair naast de aov ook praktijkfinanciering aanbieden.
Arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir, een onderdeel van ING, wil hét label worden voor ‘de witte jassen en de witte boorden’. In de ‘witte jassen’ is Movir al marktleider. “We hebben zo’n 70% van de witte-jassensector in de boeken”, zegt directeur Rogier Huffnagel. “Dat varieert per beroepsgroep. Bij de dierenartsen ligt het percentage bijvoorbeeld hoger en bij de tandartsen lager.”
Met alle medische beroepsgroepen heeft Movir mantelcontracten. Vorig jaar is het aantal verzekerden op die contracten wat teruggelopen. Na de overname door ING werden begin 2001 de premies drastisch verhoogd en werden de provisies verlaagd (wat overigens door vrijwel alle aov-verzekeraars werd gevolgd). Dat gaf al met al veel en langdurig commotie hetgeen Movir verzekerden kostte. Volgens Huffnagel is het verlies niet erg groot geweest. “Het heeft ons marktaandeel in ieder geval niet wezenlijk aangetast.”
In de witte-boordensector is Movir minder sterk vertegenwoordigd. Daar wil de verzekeraar nu meer werk van gaan maken. “Nee, dat wringt niet met de aov-sectie van Nationale-Nederlanden”, zegt Huffnagel desgevraagd. “Zij richten zich voornamelijk op aov’s voor de directeur-grootaandeelhouder in het midden- en kleinbedrijf. Ons gaat het meer om advocaten en consultants.”
Levenscyclus
Movir wil voor de doelgroep meer zijn dan aov-verzekeraar. “We willen dienstverlener worden van geïntegreerde financiële producten. De levenscyclus van de vrije beroepers staat hierbij centraal.” Alles wat de doelgroep nodig heeft, wil Movir, in samenwerking met andere ING-bedrijven, onder eigen label gaan bieden. “Te denken valt onder meer aan hypotheken, beleggingen en leaseconcepten voor bijvoorbeeld bedrijfsapparatuur.”
Het reilen en zeilen van de doelgroep, en dus de behoeften van de groep, houdt Movir onder meer in de gaten via Medinet, het expertisecentrum van ING voor de zorgsector waarin behalve Movir, NN, ING Bank en CenE Bankiers deelnemen.
Nieuwe producten
Vanuit de nieuwe optiek is Movir kortgeleden onder eigen label gestart met praktijkfinanciering, een product waarvoor NN risicodrager is. “We werken met een groep van ongeveer honderd tussenpersonen die zijn gespecialiseerd in ‘de witte jassen en de witte boorden’. We bieden hen dit product gefaseerd aan”, zegt Huffnagel. Onder die ongeveer honderd tussenpersonen waar Movir mee werkt, zijn zes captives van NN die zijn gespecialiseerd in (para)medici.
Recentelijk heeft Movir de modulaire Beroeps-AOV gelanceerd. Hierbij is de bestaande Beroeps-AOV (arbeidsongeschiktheidscriterium: beroepsarbeidsongeschiktheid) uitgebreid met twee facultatieve dekkingen. Het betreft een Waarnemingsverzekering, een dekking voor de kosten van een waarnemer bij arbeidsongeschiktheid, en een Vaste-kostenverzekering, een dekking voor doorlopende kosten (bij arbeidsongeschiktheid), zoals de kosten voor huisvesting, personeel en energie. De premie voor deze dekkingen stoelt op dezelfde voorwaarden (percentage van verzekerd bedrag, risicoklasse et cetera) als de Eerstejaarsverzekering (risico voor het eerste jaar arbeidsongeschiktheid).
In de loop van dit jaar wil Movir nog een product lanceren. Huffnagel wil hier nog niets over zeggen. Voorts studeert Movir op geheel nieuwe en specifiek voor de diverse beroepsgroepen te ontwikkelen producten.
Medio mei gaat Movir het product Praktijkfinanciering onder de aandacht brengen in magazines. Bij het afronden van dit nummer wist Movir nog niet om welke magazines het zal gaan.

Reageer op dit artikel