nieuws

Marktplaats NRM komt na een jaar pas van de grond

Archief

De Nederlandse Restwaarde Markt (NRM), de virtuele marktplaats voor verhandeling van total loss motorvoertuigen, is vernieuwd. Sinds oktober is 80% van de schade-experts en 80% van de verzekeraars aangesloten bij de NRM.

De werkwijze van de vorig jaar door het Verbond van Verzekeraars opgerichte marktplaats is als volgt: wanneer een expert vaststelt dat een auto economisch of technisch total loss is, plaatst hij de gegevens van de auto op de NRM. Vier willekeurig gekozen opkopers kunnen vervolgens een bod doen op de restanten. De hoogste bieder heeft afnameplicht.
De expert regelt vervolgens de overdracht met de verzekeringnemer. De verzekeraar betaalt aan de verzekeringnemer de door de expert vastgestelde waarde van de auto, onder aftrek van het restantbedrag en het eigen risico. De opkoper betaalt daarna de restwaarde aan de eigenaar.
Twee problemen
Tot 1 september van dit jaar werden via de site www.denrm.nl nauwelijks voertuigen verhandeld. Het door voorzitter Frank Elion aangekondigde aantal van 40.000 verhandelde schadevoertuigen werd bij lange na niet gehaald.
Volgens projectmanager Jan van der Kleij waren er twee grote problemen. “In de eerste plaats konden experts voertuigen pas via de NRM aanbieden als het honderd procent zeker was dat het om een totaalverlies-voertuig ging. Dat gaf problemen met de doorloopsnelheid. Dat wordt nu ondervangen door experts alle voertuigen, dus ook de vermoedelijke totaalverlies-voertuigen, aan te laten bieden, ongeacht of ze verhandeld worden”.
Daarnaast waren er factureerproblemen met de opkopers. Het was de bedoeling dat verzekeraars het volledige schadebedrag aan de verzekerde zouden vergoeden, waarna de opkopers hun deel aan de verzekeraar zouden terugbetalen. Maar verzekeraars bleken niet ingesteld te zijn op het verzenden van facturen aan de opkopers. Er wordt nu aan een factuurmodule gewerkt. “Tot die tijd rekent de opkoper zoals voorheen af met de verzekerde en vergoedt de verzekeraar aan diezelfde verzekerde het verschil tussen dagwaarde en restantwaarde.”
Door deze procesaanpassingen moet de NRM nu echt ‘handel’ gaan opleveren. Per 1 september is 80% van de schade-experts op de NRM aangesloten en vanaf oktober werkt 80% van de verzekeraars – gemeten naar premievolume – daadwerkelijk mee. “In september werden al 750 voertuigen verhandeld, in oktober duizend en in november en december zullen dat er rond de tweeduizend zijn. Als die trend zich voortzet, zullen eind volgend jaar vrijwel alle totaalverlies-voertuigen via de NRM worden verhandeld”, zegt Van der Kleij. Naar schatting worden jaarlijks 60.000 à 70.000 voertuigen total-loss verklaard. Achmea, nummer één op het gebied van motorrijtuigenverzekeringen, werkt nog met een eigen bureau, maar wil zich ook gaan aansluiten.
Voorlopig accepteert de NRM alleen personenauto’s en bestelauto’s tot 3.500 kilo. Later wordt deze groep uitgebreid met caravans en motorfietsen. Per geplaatst voertuig brengt de NRM # 20 exclusief btw in rekening bij de verzekeraar.
Na een tegenvallend eerste jaar lijkt het nu beter te gaan met de restwaardemarkt NRM: 80% van de verzekeraars heeft zich nu aangesloten.

Reageer op dit artikel