nieuws

Marktleider Norwich Union presenteert blauwdruk voor nieuw schadevergoedingsmodel

Archief

De toenemende claims compensation-cultuur in Groot-Brittannië heeft marktleider Norwich Union ertoe gebracht een blauwdruk te maken van een nieuw schadevergoedingsmodel, dat een radicale hervorming moet vormen voor de manier waarop letselschadeslachtoffers worden ondersteund bij hun herstel en terugkeer in het arbeidsproces

In de nieuwe opzet krijgt de schadeveroorzaker als eerste de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn het probleem van het letselschadeslachtoffer te verhelpen. Bovendien worden er geen juridische kosten vergoed wanneer er geen geschil is en kunnen alleen kosten van juristen in rekening worden gebracht voor advieswerk en niet voor hulp bij de afwikkeling van een claim. Daarnaast moet het schaderegelingsproces volstrekt transparant zijn, inclusief vaste vergoedingsbedragen, ook voor smartengeld, voor de meest gebruikelijke letselvormen.

Reageer op dit artikel