nieuws

Levensector stuwt Nederlands verzekeringsbedrijf omhoog

Archief

Het verzekeringsbedrijf heeft vorig jaar een spectaculaire groei doorgemaakt in ons land. De brutopremie steeg met 10,1% (1999: 7,4%) naar e 40,1 (36,4) mld. Het nettoresultaat van de bijna vierhonderd maatschappijen nam met 12,8% toe tot e 3,5 (3,1) mld, zo blijkt uit het drie maanden eerder verschenen AM Jaarboek.

Verantwoordelijk voor de groei is het florerende levenbedrijf. De 88 (94) levensverzekeraars zagen hun brutopremie-inkomsten stijgen met 12,4% (8,4%) tot e 23,5 (20,9) mld. De forse groei werd vooral veroorzaakt door de explosief gestegen verkoop van koopsompolissen, zowel in guldens als in beleggingseenheden, onder invloed van het minder gunstige fiscale regime dat per 1 januari dit jaar van kracht werd.
De 250 (300) schadeverzekeraars bleven ver achter bij deze cijfers. Toch is hun stijging met 7,5% ( 6,1%) naar e 16,5 (15,4) mld brutopremie bevredigend te noemen. De oorzaak is de autonome premiestijging in branches als Overige varia (+8,9%), Motorrijtuigen (+8,5%) en Ongevallen en ziekte (+7,4%).
De 48 (50) natura-uitvaartverzekeraars hebben terrein verloren: hun brutopremie-omzet daalde naar e 64 (86) mln. Een kanttekening is dat elf natura-uitvaartmaatschappijen, waaronder de grootste (Dela en Monuta), hun bedrijfsresultaten voor het eerst als levensverzekeraars verantwoorden.
Nettoresultaat
Het levenbedrijf was in 2000 opnieuw de grootste winstbrenger. Het nettoresultaat steeg met 13,2% naar e 2.768 (2.421) mln. Het schadebedrijf bracht ook meer winst op, maar kon het hoge niveau van het levenbedrijf niet benaderen: e 714 (662) mln (+7,9%). De natura-uitvaartbranche boekte over 2000 een iets lagere nettowinst dan het jaar ervoor: e 23 (25) mln.
Uitgedrukt in een percentage van de totale brutopremie wint het levenbedrijf nog steeds aan belang: het marktaandeel nam in 2000 toe tot 58,6% (57,5%). De groei ging ten koste van schadeverzekeraars die in marktaandeel zijn teruggevallen naar 41,2% (42,3%). De natura-uitvaartverzekeraars handhaven hun overigens bescheiden marktaandeel.
Concerns
Gekeken naar de prestaties van dertien verzekeringsconcerns met een brutopremie van meer dan e 500 mln valt de gestage groei op van koploper ING en directe belager Fortis. ING heeft zijn marktaandeel vergroot tot bijna 18% (17,6%). Dat neemt niet weg dat Fortis zijn achterstand op de marktleider heeft kunnen verkleinen met een marktaandeel van: 11,8% (10,9%).
De dertien verzekeringsconcerns in ons land zijn gezamenlijk goed voor een brutopremie-inkomen van e 32,4 (29,3) mld, een toename van 10,6%. Met deze groei zitten de verzekeringsconcerns overigens iets boven het marktgemiddelde. Zij hebben nu viervijfde van de totale verzekeringsmarkt in ons land in handen. Het marktaandeel van de dertien grootste concerns komt in 2000 uit op 80,8%, een stijging ten opzichte van 1999 (80,3%). Concerns Brutopremie Nettoresultaat 2000 1999 2000 1999 ING 7.194 6.416 586,9 685,3 Fortis 4.725 3.976 606,0 547,8 Aegon 3.838 3.511 603,2 564,4 Achmea 3.600 3.733 324,5 169,2 Delta Lloyd 3.016 2.751 238,1 160,0 Rabo-Interpolis 2.955 2.524 152,5 119,3 SNS Reaal 1.411 1.266 90,6 68,8 Allianz 1.275 1.277 88,0 92,5 AXA 1.239 1.178 78,3 62,5 ABN Amro 978 721 19,6 10,2 Zwitserleven 921 762 17,9 9,9 De Goudse 610 551 42,9 36,8 (in e mln) Brutopremie Marktaandeel in e mln in % Totaal verzekeringsmarkt 40.088 36.388 100 100 Totaal levenbedrijf 23.488 20.926 58,6 57,5 Totaal schadebedrijf 16.536 15.376 41,2 42,3 Totaal natura-uitvaartbedrijf 64 86 0,2 0,2

Reageer op dit artikel