nieuws

Levenproductie van Aegon stagneert in derde kwartaal

Archief

Aegon Nederland heeft de nieuwe productie van levensverzekeringen in het derde kwartaal met 17% zien dalen. In de eerste zes maanden was die productie nog gelijk aan 2001. De resultaten maken evenzeer een neerwaartse beweging.

De nieuwe levenproductie (periodieke jaarpremies plus 10% van de koopsomstortingen) komt in het derde kwartaal uit op e 54 mln, tegen e 65 mln in de maanden juli, augustus en september van 2001. De productie voor heel 2002 ligt nu 4% lager dan vorig jaar: e 262 (272). “Verandering in de fiscale wetgeving en de slechte situatie op de aandelenmarkten”, zijn volgens Aegon de oorzaken van de teruggang.
De koopsomproductie daalt in het derde kwartaal met liefst 41% tot e 164 (278) mln, waardoor de score na negen maanden 11% lager is: e 1.119 (1.097) mln. Vooral koopsomstortingen voor garantieverzekeringen laten het afweten, daar waar pensioenkoopsommen nog voor een zonnig voorjaar hadden gezorgd.
De periodieke premies op jaarbasis stijgen licht (+3%) tot e 38 (37) mln in het derde kwartaal en e 150 (146) mln over de eerste negen maanden. Het zijn de pensioencontracten – met name die verzekeringen waarbij het beleggingsrisico voor de polishouders is – die Aegon op de been houden.
De omzet uit beleggingsproducten, waaronder aandelenlease, keldert dramatisch tot e 63 (153) mln in het derde kwartaal en e 311 (648) mln over heel 2002. Met de spaarstortingen gaat het evenmin goed: zowel in het derde kwartaal als over het hele jaar gezien -19%.
Polisverval
Een hoger verval van polissen, gecombineerd met lagere beleggingsinkomsten, zorgt in ons land voor een flink lager resultaat uit traditionele levensverzekeringen. In het derde kwartaal zakt dit brutoresultaat met 29% tot e 134 (190) mln. Over heel 2002 ligt dit cijfer 15% lager op e 410 (480) mln.
Daar komt de daling van het resultaat uit beleggingsverzekeringen bij: -60% tot e 43 (108) mln over de eerste negen maanden. “Het gevolg van een versterking van de voorzieningen met e 184 mln”, zo zegt Aegon. Die voorziening – voor eerder afgegeven garanties – heeft in het derde kwartaal een injectie van e 69 mln gekregen. Desondanks is het brutoresultaat uit unit-linkedpolissen in dit kwartaal gestegen tot e 24 (12) mln. Daarvoor verantwoordelijk is een eenmalige bate uit een portefeuilleoverdracht naar PGGM.
De resultaten uit schade- en zorgverzekeringen zijn in het jongste kwartaal eveneens gedaald: “Volgens verwachting”, aldus Aegon. Schade kwam, bij een premieomzet van e 97 (89) mln, onder de streep uit op e 9 (11) mln. Over heel 2002 is dit e 26 (30) mln. Zorg houdt aan e 28 (25) mln premieomzet een resultaat van e 8 (10) mln over; over het hele jaar is dat e 23 (28) mln.
De nettowinst van Aegon Nederland daalt in het derde kwartaal met 13% tot e 149 (172) mln. Over het hele jaar bedraagt de daling 18% tot e 423 (519) mln.
Internationaal
Wereldwijd ziet Aegon de nettowinst tot nu toe met 32% inkrimpen tot e 1.192 (1.757) mln bij een premieomzet van e 16,1 (16,1) mld. Het derde kwartaal liet een winstdaling van 28% zien en voor heel 2002 geeft Aegon de verwachting af dat de winst 35% lager uitvalt dan vorig jaar.
De aandelenverkoop van de Vereniging Aegon heeft in september bijna een kwart miljard euro minder opgeleverd dan was gehoopt. Mede daardoor is het eigen vermogen van Aegon, ondanks de aandelentransactie, gedaald tot e 14,6 (15,3) mld. Tegenover de agiostorting uit de aandelenverkoop van e 2,1 mld stonden beleggingsverliezen van e 1,7 mld en negatieve valuta-effecten van e 1,3 mld. Aegon had de agiostorting bestemd voor het verlagen van schulden en voor investeringen in nieuwe activiteiten.
Aegon verwacht geen Dexia-claim
Aegon is niet van plan een voorziening te treffen wegens claims van ontevreden Legio Lease-klanten. Die claim wordt door huidig eigenaar Dexia Bank wellicht bij Aegon neergelegd, dat tot 2000 eigenaar was van Bank Labouchere (en dus Legio Lease). “Het is moeilijk daar nu op in te gaan, maar we denken dat een voorziening niet nodig is”, zei bestuurslid Johan van der Werf bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Zonder het hardop te zeggen, vindt Aegon eigenlijk dat Dexia niet achteraf moet zeuren. “Wij hebben Bank Labouchere begin 2000 verkocht aan Dexia, net als wij een grote financial. Die weten wat ze doen”, aldus Van der Werf.
Dexia heeft het afgelopen jaar al voor e 82 mln aan voorzieningen getroffen voor mensen die de schuld op hun aandelenleasecontract niet meer kunnen betalen. Ruim 30.000 deelnemers, aangesloten bij de Stichting LegioVerlies, willen een schadeclaim indienen.
Aegon in zee met Ahold Zweden
Aegon wil een belang van 50% nemen in ICA Banken, een activiteit van de Zweedse supermarktreus ICA Ahold, dat weer voor 50% eigendom is van Ahold. Aegon wil de financiële diensten van ICA Ahold uitbouwen. De 1.800 Zweedse winkels van ICA Ahold hebben in tien jaar tijd 3,6 miljoen mensen aan een ‘bonuskaart’ geholpen; één miljoen mensen gebruiken die kaart voor spaar- en leenactiviteiten. Aegon wil hen ook beleggingsproducten en levensverzekeringen gaan aanbieden.
In Nederland hebben Aegon en Ahold sinds maart 2001 een vergelijkbare samenwerking. AH Geldzaken telt inmiddels 260.000 klanten.

Reageer op dit artikel