nieuws

Levenbedrijf ING Nederland ontkomt niet aan flinke productiedaling

Archief

ING Nederland heeft zich in het eerste halfjaar niet kunnen onttrekken aan de daling van de nieuwe productie levensverzekeringen. ING meldt een daling van 16%, exact gelijk aan de marktbrede cijfers van het CBS over de productie van individuele levensverzekeringen (zie AM 16, pag. 38).

De nieuwe productie uit premiebetalende levensverzekeringen kwam in de eerste zes maanden van dit jaar bij ING uit op e 85,1 mln, tegen nog e 101,0 mln in het eerste halfjaar van 2001: een daling van 15,7%. De koopsompremies waren 16,3% lager op e 480,6 (574,2) mln. ING, met als vlaggenschip Nationale-Nederlanden, zegt meer de nadruk te hebben gelegd op winstgevendheid in plaats van omzet. Dat blijkt uit de toekomstige waarde van de nieuwe productie: vorig jaar bedroeg die e 16,1 mln, dit jaar levert een lagere productie boekhoudkundig e 22,4 mln op.
De lagere omzet uit individuele levensverzekeringen wijt ING aan het gewijzigde belastingregime én de verhoogde aandacht voor winstgevendheid. Er was echter een aanzienlijke stijging van collectieve koopsompolissen. In totaal vertoont de premieomzet Leven in Nederland een bescheiden stijging van 1,8% tot e 2.844 mln.
Het levenresultaat verbeterde met 11,3% tot e 1.041 mln. De stijging vloeit voort uit verkoopwinsten op aandelen- en vastgoedbeleggingen en een eenmalige winst op de afkoop van een collectief pensioencontract (bruto e 120 mln en netto e 79 mln).
Schade
De schadepremies stegen met 2,4% tot e 1.225 mln, vooral door de hogere premies bij Ziektekosten en Ongevallen. Het schaderesultaat liet een daling zien van 25,8% tot e 89 mln, onder meer door een daling van de resultaten van Brand en Varia. In het eerste kwartaal werd over de branche Brand nog gemeld dat het resultaat richting nullijn liep, terwijl de branche Varia het toen juist goed deed. Het totale schaderesultaat in ons land was in dat kwartaal ook nog duidelijk beter dan in 2001: e 55 (42) mln.
Wereldwijd
Wereldwijd is ING in een half jaar tijd goed voor een premieomzet uit verzekeringen van e 28,2 (24,5) mln, waarvan 83% afkomstig is van levensverzekeringen. Aan assurantieprovisies werd e 65 (46) mln geïncasseerd. De totale nettowinst steeg met 4% tot e 2.837 mln. De operationele nettowinst van het verzekeringsbedrijf was met e 866 mln het beste kwartaal ooit.
Meer samenwerking tussen NN en ING Bank
Nationale-Nederlanden en ING Bank zijn onder de naam IBV (ING Bank Verzekeren) druk bezig met het intensiveren van de onderlinge samenwerking. Dat moet eind dit jaar onder meer leiden tot een geautomatiseerd systeem waarmee medewerkers van ING Bank offertes voor levensverzekeringen via het ING-intranet rechtstreeks kunnen invoeren en automatisch bij NN kunnen laten verwerken.
De ING Bank-afdelingen Bedrijven Schade en Particulieren Schade gaan voortaan als volmachtbedrijf voor NN werken. Taken als polisadministratie, acceptatie, schadebehandeling en commerciële ondersteuning worden gecentraliseerd.
ING Bank moet zich meer gaan profileren als een distributiekanaal dat ING-producten verkoopt. Voor particuliere bankklanten komt daarbij de nadruk te liggen op gelabelde producten als het Pakket Zeker Wonen en het ING Bank Privé Pensioenplan.

Reageer op dit artikel