nieuws

Legal biedt intermediair vijf jaar inkomensgarantie

Archief

Tussenpersonen die na 1 januari – tegen louter doorlopende provisie – levenpolissen van Legal & General sluiten, zijn verzekerd van een inkomensgarantie van vijf jaar. De maatschappij gaat daartoe haar provisieregeling aanpassen.

Met het besluit zegt Legal & General de assurantietussenpersonen te willen beschermen tegen nadelige financiële gevolgen van het systeem van doorlopende provisie in geval van intermediairwijziging. Dan immers komt – in het kader van het vervallen van de wettelijke beloningsregels (art. 13 en 15 Wabb) – het provisierecht toe aan de nieuwe tussenpersoon. “Om het intermediair meer financiële zekerheid te geven, bieden wij hem gedurende de eerste vijf jaar een inkomensgarantie. Uiteraard moet de polis dan wel doorlopen”, zegt directeur Arthur de Haan.
De maatschappij neemt daartoe in haar provisieregeling op dat de doorlopende provisie over de eerste vijf jaar als afsluitprovisie wordt aangemerkt. Tussenpersonen zijn zo zeker van minimaal vijf jaar provisie, ongeacht het risico van intermediairwijziging. De Haan: “De tussenpersoon die het werk voor de totstandkoming van de verzekering doet, heeft daardoor de zekerheid dat zijn advies- en acquisitiekosten altijd worden vergoed.” Hij bevestigt dat de maatregel is genomen op verzoek van het intermediair.
Mondjesmaat
Het systeem van doorlopende provisie verhoogt de afkoopwaarde van levenpolissen, hetgeen in het belang van verzekerden is, en zorgt verder voor evenredige spreiding van de provisie-inkomsten van het intermediair. Dit vindt de maatschappij belangrijk, omdat het werk van het intermediair niet uitsluitend in de afsluitfase plaatsvindt, maar in toenemende mate wordt gespreid over de hele looptijd van de polis.
Overigens wordt in minder dan 10% van de levenpolissen door het intermediair voor volledige doorlopende provisie gekozen, zegt De Haan. “Het is nog mondjesmaat, maar het neemt wel toe.”

Reageer op dit artikel