nieuws

‘Koopsomproductie in december verdubbeld’

Archief

De grote levensverzekeraars zeggen in de laatste maand van 2000 een enorme omzetverhoging te hebben gerealiseerd in de verkoop van lijfrentekoopsompolissen. Blijkens een enquête van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) is de decemberproductie verdubbeld.

In december 1999 werden – op basis van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) – 23.800 koopsompolissen gesloten, waarvan 15.600 voor uitgestelde lijfrenten. Die polissen waren toen goed voor f 767 mln premie, waarvan f 357 mln voor uitgestelde lijfrenten.
Volgens de recente enquête van het Verbond van Verzekeraars, uitgevoerd door het CVS, is die decemberproductie in de laatste maand voor het nieuwe belastingstelsel verdubbeld. Daarmee kan de recordscore van januari 2000 worden overtroffen: 46.300 koopsommen waarvan 31.600 voor uitgestelde lijfrente, goed voor f 1.392 mln premie waarvan f 679 mln voor lijfrenten.
Over heel 2000 verwachten de verzekeraars volgens het onderzoekje van het CVS een koopsomstijging van 30% naar ruim f 13 mld. Bij polissen tegen periodieke premiebetaling wordt een productiedaling van eveneens 30% geprognotiseerd tot ruim f 2 mld.
Jaarbeeld
De CVS-conclusies zijn getrokken op basis van opgaves van de grootste levensverzekeraars over hun oktober- en novemberproductie en de decemberprognose. Verder geven de maatschappijen een jaarbeeld over de koopsom- en periodieke productie.
De lijfrentekoopsomproductie is volgens de verzekeraars elke maand hoger geweest dan in 1999. Ook bij hypotheken ligt de koopsomproductie boven die van 1999. Bij de periodieke premies zou sprake zijn van “een afnemende stijging”, zowel bij lijfrentes als bij hypotheken. De lijfrenteverzekeringen zouden aan het einde van het jaar nog boven de 1999-productie zijn uitgekomen. Bij de hypotheken was alleen de januari-productie hoger.

Reageer op dit artikel