nieuws

Koopsomhausse dwingt ABN Amro Leven tot uitbreiding eigen vermogen

Archief

ABN Amro heeft het eigen vermogen van haar levenbedrijf met ruim f 22 mln moeten versterken tot ruim f 109 mln. De kapitaaluitbreiding was noodzakelijk in verband met de forse stijging van de nieuwe levenproductie in het afgelopen jaar, primair door de hausse in koopsomposten.

ABN Amro Leven boekte vorig jaar een productiegroei van bijna 39% tot f 1.737 (1.252) mln. Het leeuwendeel van de nieuwe productie bestond uit koopsomposten: f 1.011 (536) mln, bijna een verdubbeling ten opzichte van 2000. Hiervan kwam f 722,2 (384,6) mln voor rekening en risico van individuele polishouders.
Het periodieke premie-inkomen steeg nauwelijks en kwam uit op f 723 (716) mln. Voor rekening en risico van individuele polishouders werd f 571,8 (480,6) mln brutopremie gesloten.
De forse premiegroei leidde tot een verhoging van de wettelijke verplichte solvabiliteit naar bijna f 159 (130) mln. De daardoor afnemende solvabiliteitsmarge maakte uitbreiding van het eigen vermogen noodzakelijk. Het aandeelhouderskapitaal werd vergroot met f 88 mln, waarvan ruim f 22 mln werd volgestort. De (aanwezige) solvabiliteit is daardoor opgetrokken van bijna f 225 mln in 2000 naar ruim f 280 mln begin dit jaar.
De bedrijfskosten van het levenbedrijf stegen naar f 133,2 (114,4) mln. De nettowinst verbeterde, maar bleef negatief: f -1,6 (-8,6) mln.
Schadebedrijf
De premie-omzet van het schadebedrijf groeide naar f 419,2 (337,6) mln, een stijging van 24%. Het premie-inkomen eigen rekening steeg naar f 396,5 (319,4) mln. Deze toename was onder meer te danken aan de branche Ongevallen en Ziekte waarvan de premies spectaculair stegen tot f 136,2 (76,0) mln. Het resultaat technische rekening bedroeg f 12,7 (7,3) mln.
In de branche Motorrijtuigen nam het premievolume toe, dankzij premieverhogingen, tot f 85,1 (80,4) mln. De WA-dekking was goed voor f 51,1 (46,7) mln premie en de cascodekking voor f 34,0 (33,8) mln premie. Het brancheresultaat verbeterde weliswaar naar f 2,4 (-1,5) mln, waarvan WA f -0,3 (-0,9) mln en casco f 2,8 (-0,6) mln. Deze resultaatsverbetering vindt de directie nog onvoldoende, zodat inmiddels besloten heeft tot een nieuwe premieverhoging van 9% voor de WA-verzekering en van 3% voor de cascoverzekering.
In Brand steeg het premie-inkomen met ruim 7% naar f 75,7 (70,7) mln. Het brancheresultaat liep terug tot f 11,0 (15,6) mln door een hogere schadelast, onder meer door de vuurwerkramp in Enschede waarin ABN Amro een schade-aandeel had van f 4,0 mln.
In Overige varia nam de brutopremie-omzet met bijna 11% toe tot f 122,3 (110,4) mln. Debet hieraan was onder meer de borgtochtverzekering, de verzekering van niet-kredietvervangende garanties voor de bank, waarvan de brutopremie steeg tot f 66,3 (60,2) mln. De aansprakelijkheidsverzekering was goed voor f 16,1 (15,2) mln brutopremie en de overige branches voor f 39,8 (35,0) mln premie. De forse groei van deze branche was vooral het gevolg van premieverhogingen in aov, rechtsbijstand- en doorlopende reisverzekering. In het laatste marktsegement scoorde het schadebedrijf goed, mede dankzij de introductie van een doorlopende annuleringspolis.
Het brancheresultaat Overige Varia steeg mede daardoor tot f 30,4 (23,0) mln, waarvan aansprakelijkheid f 3,0 (3,2) mln, borgtocht f 19,9 (15,5) mln en overige varia f 7,4 (4,3) mln. Het technisch resultaat van reisverzekeringen werd meer dan verdubbeld naar f 5,1 mln.
De bedrijfskosten van het schadebedrijf stegen naar f 88,7 (81,3) mln. De brutowinst kwam uit op f 68,8 (47,8) mln, een toename van 44%. De nettowinst bedroeg f 44,6 (31,1) mln. ABN Amro Verzekeringen 2000 1999 (in f mln) brutopremie 2.156 1.590 bedrijfskosten 221,9 195,7 nettowinst 43,0 22,5 Levenbedrijf brutopremie 1.737 1.252 w.v. koopsommen 1.011 536 technisch resultaat -7,0 -13,9 nettoresultaat -1,6 -8,6 Schadebedrijf brutopremie 419 338 w.v. ongevallen/ziekte 136 76 motorrijtuigen 85 80 brand 76 71 overige varia 122 110 technisch resultaat 56,7 44,5 w.v. ongevallen/ziekte 12,7 7,3 motorrijtuigen 2,4 -1,5 brand 11,0 15,7 overige varia 30,4 23,0

Reageer op dit artikel