nieuws

Klanten van Pearle Opticiens nieuwe doelgroep voor Geové RZG

Archief

Een ziektekostenpolis met ruimere vergoeding voor brillen en contactlenzen die zijn gekocht bij Pearle Opticiens. Zo’n polis zet Geové RZG op de markt.

De keten van opticiens zal niet bemiddelen voor de Pearle-ziektekostenpolis van zorgverzekeraar Geové RZG (Amicon groep). Wel zullen vanaf september de 190 Pearle-vestigingen in ons land beschikken over informatiemateriaal voor hun klanten. De polis vergoedt één keer per drie jaar f 500 per verzekerde voor brillen (monturen plus glazen) en contactlenzen. Bij de reguliere polis is dit: één keer per drie jaar f 100 tot f 200 per verzekerde. Ook geeft de polis recht op een vergoeding van f 50 per verzekerde per jaar voor onderhoudsmiddelen en accessoires, zoals brillenkokers, brillendoekjes, contactlensvloeistof en lenzenhouders. De polis geeft ook recht op een gratis oogmeting (hetgeen bij sommige opticiens al gratis is). De extra vergoedingen gelden uitsluitend voor artikelen (en oogmetingen) gekocht bij Pearle.
Voor het overige is de dekking van de Pearle-ziektekostenpolis vergelijkbaar met die van de basispolis van de verzekeraar, de Alert-polis. Ook de premiestelling is hetzelfde.
Ziekenfondsverzekerden kunnen de Pearle-polis sluiten als aanvullende dekking. De AV-Plus is dan ‘opgetuigd’ met genoemde ‘Pearle-dekkingen’. De premie blijft f 34,95 voor volwassenen en f 9,95 voor kinderen. De Pearle-dekkingen zijn tot stand gekomen via bemiddelingsbedrijf IRS (Independent Risk Solutions) in Rotterdam.
Doelgroepen
Geové RZG richt zich al langer op specifieke doelgroepen, zogeheten zogeheten affinity-groups. De verzekeraar die al jarenlang een ziektekostenpolis voor juweliers voert (circa 5.600 polissen), lanceerde twee jaar geleden de Makro-polis. “We zijn er enthousiast over”, zegt Jos Mud, directeur marketing en verkoop van Geové RZG. Hij doelt niet zozeer op het aantal polissen, dat rond de 10.000 ligt, maar vooral op de premie/schadeverhouding die “stukken gunstiger” is dan normaal. De Makro-polis wordt voornamelijk gesloten voor de ondernemers zelf (voor personeel is ook mogelijk) en die vormen een goed risico. Onlangs zijn de miljoen Makropashouders gemaild voor een doorlopende reispolis.
Minder is het resultaat op de ‘Jong&Sportief-Ziektekostenpolis’ die vorig jaar werd gelanceerd voor verenigingssporters en hun gezinsleden. De doelgroep is groot en het resultaat mager: 2.500 polissen. Mud: “Een leuk product waar meer aandacht aan moet worden gegeven.” Dat geldt ook voor de polis voor DSMA-leden (reclame en marketingbureaus).
Vorig jaar werd de Drogisten-Zorgpolis gelanceerd waaraan individuele drogisten (geen ketens) konden meewerken. “Het product is nog niet goed van de grond gekomen.” RZG richtte zich vorig jaar, onder de naam Collegepolis, met de standaardpakketpolis voor studenten op deze doelgroep. Zij krijgen f 120 korting op de jaarpremie. “Er zijn het afgelopen studiejaar 3.500 polissen gesloten”, zegt Mud die dit voor een eerste aanzet een goede score vindt.
Een ander tamelijk nieuw product – dat overigens niet bedoeld is voor affinity-groups – is Bazoflex; een collectief product voor werkgevers met een jaarlijkse ziektekostenpremie van minimaal f 5 miljoen. Het is een stop-lossdekking voor verzuim plus – hetgeen uniek is – voor ziektekosten. De Bazoflex is nog niet gesloten. In het voorjaar zijn presentatiebijeenkomsten gehouden. “Als gevolg hiervan praten we met vijf bedrijven die erover denken het product per begin volgend jaar te sluiten”, zegt Mud.
Geové RZG heeft nog meer potten op het vuur staan. “We praten momenteel ook met andere partijen over een specifieke polis. Nee, ik zeg er niets over. Na de zomer gaan we de puntjes op de i zetten.” Mud maakt hierbij de kanttekening dat een polis voor affinty-groups niet zomaar van de grond komt. “De automatisering moet worden aangepast aan zo’n product. Dat kan hoge kosten met zich meebrengen. Er moet dus een zeer zorgvuldige inschatting worden gemaakt van omzet en kosten.”
De Pearle-ziektekostenpolis voorziet in een ruimere vergoeding voor brillen.

Reageer op dit artikel