nieuws

Kabinet kiest voor basisverzekering met publiekrechtelijk karakter

Archief

Als het aan het huidige kabinet ligt, wordt de nieuwe zorgverzekering een publiekrechtelijke verzekering waarvoor deels een procentuele en deels een nominale premie geldt.

Het kabinetsplan voor de nieuwe zorgverzekering wijkt op cruciale punten sterk af van het SER-advies daarover en sluit veel minder aan op de wensen van particuliere verzekeraars dan het SER-advies. Het laatste woord over het kabinetsplan is nog niet gesproken, want een volgend kabinet gaat hierover beslissen. Het is dus de vraag in hoeverre met het kabinetsplan ‘de toon is gezet’.
Het plan wijkt op drie cruciale punten af van het SER-advies. Ten eerste vindt het kabinet dat de algemene zorgverzekering een publiekrechtelijke verzekering moet worden die op private basis wordt uitgevoerd. De SER ging uit van een privaatrechtelijke verzekering. Ten tweede wil het kabinet één basispakket (met de mogelijkheid van aanvullende verzekeringen) en gaat de SER uit van diverse basispakketten (waarbij de overheid een minimumdekking vaststelt). Ten derde wil het kabinet een deels procentuele (inkomensgebonden) premie en een deels nominale (niet-inkomensgebonden) premie, zonder hierbij overigens een verhouding aan te geven. De SER heeft een volledig nominale premie geadviseerd.
Concurrentie
Het kabinet vindt, evenals de SER, dat het zorgstelsel moet veranderen. Het systeem van aanbodgestuurde zorg (welke zorg is voorhanden) moet plaatsmaken voor een systeem van vraaggestuurde zorg (welke diensten zijn waar nodig), waarbij verzekeraars, via de inkoop van zorg, de regie krijgen over de zorg.
Particuliere verzekeraars voelen veel voor het SER-advies en weinig voor het kabinetsplan. Een publiekrechtelijke grondslag houdt onder meer in: veel regels en veel rompslomp (plus bijbehorende kosten). Mede omdat met één basispakket en een (wellicht groot) deel procentuele premie minder (of nauwelijks) kan worden geconcurreerd, vrezen verzekeraars dat het voorgestelde inkoop- en regiebeleid leidt tot een te sterke positie van de ziekenfondsen. Een landelijke verzekeraar kan immers moeilijker of minder goedkoop in een regio inkopen dan een regionale verzekeraar die in zijn regio meer inkoopt.
Tot een monopoliepositie zal het niet kunnen komen dankzij de mededingingsautoriteit NMa, maar de positie van landelijke verzekeraars zou wel zeer zwak kunnen worden, vrezen particuliere verzekeraars.

Reageer op dit artikel