nieuws

Intermediair positief over e-mailen met buitendienst van verzekeraars

Archief

Ruim 86% van de assurantiekantoren ervaart het gebruik van e-mail in de contacten met de buitendienst van verzekeraars als een verbetering van de communicatie. Opvallend is dat 61% niet het idee heeft dat de buitendienst het gebruik van e-mail echt stimuleert. Dit blijkt uit een enquête van adviesbureau D&O.onder vijfhonderd tussenpersonen

Het overgrote deel van de assurantiekantoren beschikt inmiddels over e-mail. Ruim 71% van de respondenten geeft aan e-mail onder andere te gebruiken voor het stellen van vragen aan hun accountmanager of inspecteur bij verzekeringsmaatschappijen. Van alle vragen die gesteld worden, gaat 48% over onderwerpen op het gebied van schade en 52% over levensverzekeringen en hypotheken.
Zwart op wit
Als positief wordt ervaren dat de tussenpersoon op het tijdstip dat het hem uitkomt de vraag kan stellen en niet hoeft te wachten op de aanwezigheid van de inspecteur/accountmanager (74%). Verder ervaart men dat het bij e-mail makkelijker is om te volgen of een bepaalde vraag al is beantwoord (25%) en men denkt dat het goedkoper is (10%) dan het bellen van de inspecteur op zijn mobiele telefoonnummer. Andere voordelen die genoemd worden zijn: het staat ‘zwart op wit’; vragen kunnen doorgemaild worden zonder dat de strekking van de vraag verloren gaat en e-mail wordt als ‘sneller’ ervaren dan schriftelijke of telefonische contacten.
Adressen niet bekend
Ondanks de positieve ervaringen van het intermediair met e-mail, is het opvallend dat 61% van de respondenten aangeeft niet te ervaren dat de buitendienst van verzekeraars waarmee men zaken doet, het gebruik van e-mail echt bevordert. Gemiddeld kennen de assurantiekantoren van slechts 48% van de inspecteurs/accountmanagers die de relatie met kantoor onderhouden het e-mailadres. D&O verwacht dat verzekeraars in de komende tijd meer aandacht zullen schenken aan het bekend maken van de e-mailadressen van hun buitendienstfunctionarissen. Voor de buitendienst geldt immers ook dat zij de vragen kunnen beantwoorden op een tijdstip dat het hun uitkomt.

Reageer op dit artikel